Aktualitātes


Tautskolas „99 Baltie zirgi” vasara
04.09.2015


Tautskolas „99 Baltie zirgi” vasara

Pagājušā mācību gada nogale iezīmējās ar ļoti priecīgu notikumu – tautskola saņēma prestižu Amerikas Tirdzniecības palātas balvu konkursā "Balva Cilvēka izaugsmei", kategorijā „Par izcilu ieguldījumu izglītībā”. Pasniegšanā tika uzsvērts mūsu ieguldījums bērnu izglītības veicināšanā un izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijā. Balvas pasniegšanā piedalījās Saeimas deputāti kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas ministre Mārīte Seile.  

Jūnija vidū Tautskola piedalījās Zinātniskās konferences EuroNanoForum 2015 ietvaros rīkotajās „Saules Kauss” elektromobiļu finālsacensībās. Sacensībās startēja 56 komandas, katrā divi līdz trīs dalībnieki, kopskaitā 142 skolēni no 26 skolām Rīgā un dažādos Latvijas novados. Mēs priecājamies par Raunas vidusskolas komandas "Jaunie Ģēniji" panākumiem, kura izcīnīja otro vietu – apsveicam viņus! Arī mūsu tautskolas komandai paveicās – tās mobilis uz saules baterijām ātruma trasē uzrādīja trešo labāko laiku. Davanā saņēmām detaļas jaunu mobiļu konstruēšanai. Tautskolā izveidota īpaša mācību saime, kuras mērķis tiekties pēc augstākām virsotnēm. Tās nosaukumā ir puse no LU nosaukuma Mater (alma mater - sens universitāšu apzīmējums latīņu valodā). Šī saime jūnija vidū apmeklēja LU cietvielu fizikas institūtu un iepazinās ar tajā veiktiem zinātniskajiem pētījumiem. Pētnieki spēja tik interesanti pastāstīt par savu darbu, ka pat saimes vismazākajiem (1.klases) bērniem ekskursijas laikā neapsīka interese.

Vasarā piedalījāmies divās starptautiskās konferencēs, kurās iznesām Drustu pagasta un Raunas novada vārdu pasaulē. Jūnija sākumā mūs uzaicināja piedalīties Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongresā, ar referātu par iespējām skolā mācīt tikumību. Kongress notika koncertzālē „Rīga”. Referāts guva lielu atsaucību gan kongresa laikā, gan pēc tā un tika tulkots vairākās valodās. Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm: ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Meksikas, Monako, Turcijas, Ukrainas un Vācijas. Kongresa gaitā tika sagatavota rezolūcija ANO un Latvijas Saeimai aicinot panākt, lai „Tikumiskais likums” valsts ideoloģijas līmenī atgriežas sabiedrības un katra cilvēka dzīvē. 

Vasaras vidū mēs piedalījāmies citā kongresā: 7. starptautiskā Internationaler Labyrinth Kongress „In die Tiefe gehen” ar referātu par Piltiņkalna labirintiem. Kongresā piedalījās Spānijas, Šveices, Austrijas, Norvēģijas, Vācijas u.c. valstu labirintu speciālisti (ap 25). Pēc plenārsedes reaferātiem kongresa dalībnieki sadalījās darba grupās. Es piedalījos darba grupā, kurā sprieda par „došanas un ņemšanas” līdzsvara problēmām.

Augusta beigās tautskola piedalījās festivālā „Helsus” – ķermenim, dvēselei, veselībai. Mums bija savs stends. Nolasīju referātu par to, ka skola ir nākotnes sabiedrības šūpulis. Mūsu uzdevums bija parādīt alternatīvu, nākotnes vīzijās balstītu izglītības modeļa iespējamību mūsdienas apstākļos. Festivāla ietvaros tika organizēts diskusijas aplis par veicamo izglītībā Latvijā. Diskusijā piedalījās vairāk kā divdesmit īpaši aicinātas personas gan no alternatīvām skolām, gan sabiedriski darbinieki, vecāki, augstskolu mācībspēki, kā arī Andrē Šterns – kustības Bērnības ekoloģija dibinātājs, kā arī pārstāvis no izglītotājiem Igaunijā. Vienojāmies par darba grupas izveidi priekšlikumu izstrādei valsts izglītības modeļa uzlabošanai.

Festivālā mēs iepazīstinājām interesentus ar savas skolas darbu, nākotnes iecerēm. Tika prezentēti jauni bukleti par tautskolu un Piltiņkalnu, kā arī jaunais tautskolas izglītības koncepcijas projekts. Koncepcijas projekta izstrādāšanai vasaras sākumā tika noorganizēta septiņu cilvēku darba grupa. Tajā strādāja dažādu profesiju pārstāvji. Daži no tiem varētu būt pazīstami arī raunēniešiem un drustēniešiem, piemēram, rūpnieks Egons Garklāvs un pieaugušo izglītotāja Daiga Rubene. Interesentiem projekts ir pieejams tautskolas mājas lapā drustutautskola.lv.

Augustā par citādu pieredzi izglītībā sniedzām interviju „Patiesai Dzīvei” (Nr.17), kur tā tika nopublicēta Andrē Šterna spriedumu kontekstā par laimīgu bērnību. Vasaru noslēdzām 29. augustā ar mīklu minēšanu, piedaloties radio raidījumā „Greizie rati”. Mīklas minēja tautskolas skolnieks Rodrigo Rode-Pīlādzis, bet palīdzēju es, tautskolas skolotāja Agnese un mana mazmeita Unda.

Pirmo septembri mēs tradicionāli sākām ar ekskursiju. Šoreiz tā bija uz Brakiem – kāpelējām pa trošu trasi un aplūkojām ļoti labi sakopto un pārraudzīto Blaumaņa dzimtas sētu-muzeju. Šogad varam lepoties ar pirmo tautskolas skolotāju Tāli Jansonu, kurš kādu laiku bija drustēnietis (dzīvoja Auļukalna muižā) un mācījās tautskolā - nu viņš būs Mater saimes audzinātājs Ikšķilē. Kopumā pa visu tautskolu šogad atkal pārkāpām pāri simtam, t.i., tautskolā mācīsies vairāk kā simts skolēni. Viskuplākā saime ir ikšķiliešiem, tad tukumniekiem, mūsu - Drustu saime ir vismazākā. Tāpēc jebkurā mācību gada laikā gaidām skolniekus. Vislabākās ar skolu iepazīšanās dienas ir trešdienas un ceturtdienas. Aicinām arī interesentus apgūt aušanas prasmes pie Ineses Ulmanes tautskolas aušanas darbnīcā.

Novēlam visiem, kuri uzsāk jauno mācību gadu ar jaunām cerībām, šo cerību piepildīšanos!


Festivālā Helsus

Pirmais septembris Brakos

 

 

Pirmais septembris Ikšķilē

Saņemam „Saules Kausa” balvu
      Atpakaļ