Aktualitātes


62972

,,Ticot , mīlot un gaidot"
30.12.2015,,Ticot , mīlot un gaidot"

Otrajos Ziemassvētkos Raunas ev. lut. baznīcā notika labdarības koncerts ,,Ticot , mīlot un gaidot" ar mērķi vākt ziedojumus Raunas baznīcas torņa renovācijai. Koncertā piedalījās - Raunas vidusskolas meiteņu ansamblis Sarmas Bērziņas vadībā, Liene Ģipsle, Elizabete Kate Vecgaile, Diāna Ezeriņa, Guna Rācene, Ilona Pakalne, Zintis Žvarts, Rihards Saule. Svētku koncertu organizēja Raunas novada dome sadarbībā ar Raunas ev. lut draudzi.

 Bildes var apskatīt šeit.
      Atpakaļ