Aktualitātes


107575

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2019. gada 10. septembrī
15.08.2019


Par individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Raunas novadā


     Saskaņā ar 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu",  Raunas novada pašvaldībā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi paredz reģistra izveidi pašvaldībā, gan prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi, krājtvertnes, arī sausās tualetes, kas nav pievienotas centralizētai kanalizācijas sistēmai.  

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija pašvaldības datu bāzē sāksies 2019. gada 1. oktobrī un turpināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.

Saistošie noteikumi attiecas uz visiem Raunas novada Raunas, Drustu, un Rozes ciemu teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem.

Saistošie noteikumi paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, reģistrēšanu,  kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumus un atbildību par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Saistošie noteikumi arī paredz kārtību, kādā tiek sniegti asenizācijas pakalpojumi Raunas novadā.

Šobrīd Raunas ciema teritorijā ir 105 īpašumi, Drustu ciemā 37 īpašumi, Rozes ciemā 9 īpašumi, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, neskaitot āra sausās tualetes, kuru apsekošana uz šo brīdi nav veikta.

Svarīgi! Saistošie noteikumi neparedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanas aizliegumu. Tie paredz pareizu un videi draudzīgu sistēmu apsaimniekošanu.

Lai veiksmīgi sadarbotos ar iedzīvotājiem un uzsāktu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, Raunas novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai pārrunātu visus interesējošos jautājumus par turpmāku decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu. Tikšanās laikā būs iespēja tikties ar pašvaldības Saimnieciskā dienesta darbiniekiem, vides pārvaldības speciālistu, juriskonsultu u.c. speciālistiem.

Tikšanās notiks 2019. gada 10. septembrī, plkst. 18.00 Raunas novada domē, otrā stāva zālē, Vidzemes ielā 2.


Vides pārvaldības speciāliste

Sallija Lakina

 
      Atpakaļ