Objekti Drustos


Drustu luterāņu baznīca 

Drustu luterāņu baznīca

Drustu luterāņu baznīcas tagadējā ēka, kas pēc skaita ir trešā, Drustos celta no 1835. līdz 1837. gadam Mārča Sāruma vadībā. Dievnamā atrodas Otto Donnera fon Rihtera altārglezna „Kristus debesbraukšana” (1898) un 1901.gadā E. Martina būvētās 10 reģistru ērģeles, kuras darbojas vēl šodien. Pie baznīcas 1932.gadā atklāts E. Kuraua firmas veidots granīta piemineklis Pirmā Pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem draudzes locekļiem.

Drustu baznīcu var apskatīt tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pie Viktora Strazdiņa. Ja ir nepieciešams stāstījums un gida pakalpojumi stāstījumam par baznīcas vēsturi - tad zvanīt Ievai Lejmalniecei.

Tālr. 29424769 Draudzes priekšnieks Viktors Strazdiņš

Tālr. 22047515 Drustu novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece

Ozolu iela 5, Drusti, Raunas novads

GPS 57.232639, 25.860115


 Ir noslēdzies Drustu baznīcas fasādes atjaunošanas projekts

Ir noslēdzies Drustu baznīcas fasādes atjaunošanas projekts ar Nr.:17-09-AL18-A019. 2201-000016, kas tika iesniegts 18. 07.2017.g. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju'" ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas paredzēja EUR.25000.00 ar publisko finansējumu EUR.22500.00. Darba līgumcena savukārt sastādīja EUR.38883.37.Šodien, par prieku mums visiem, baznīca ir atjaunota un visi mīļi aicināti Drustu Dievnamā!

 
      Atpakaļ