Objekti Drustos


54035

Piltiņkalns 

Svētkalnā regulāri norit tautas gadskārtu ieražu svētki. Apkārt kalnam deviņiem lokiem ir iestaigāta taka, bet uz tā DR nogāzes rodams labirints “Dzīves koks”. Kalna ZA nogāzē atrodams Grīnu svētavots. Kalnā ir vairākas enerģētiski aktīvas vietas. No kalna vērojamas lieliskas ainavas. 

Tālr. +371 29331935

ojarsrode@gmail.com

www.piltinkalns.lv

Raunas novads, ~4 km no Drustu pagasta centra Zosēnu pagasta virzienā

GPS 57.200386, 25.863997
      Atpakaļ