Apskates vietas Raunā


Raunas Evaņģēliski Luteriskā baznīca
31.01.2019


 

Baznīcas pirmsākumi datējami ar 14. gs., tā piedzīvojusi vairākus postījums un pārbūves periodus, pēdējie pārbuves darbi tika veikti 1937. gadā, arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Baznīcas fasādē joprojām apskatāmi divi Livonijas laika ciļņi, kas ir unikāli 14. - 15. gs. Latvijas mākslas vēstures pieminekļi. Ekskursiju ar stāstījumu par draudzes vēsturi jāpiesaka Raunas TIC.

Raunas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Edijs Kalniņš,  tālr. 64177677, 26553111; e-pasts: edijskalnins@inbox.lv 
 
Valmieras iela 3, Rauna, Raunas novads
GPS 57.3320146, 25.6094683      Atpakaļ