Apskates vietas Raunā


104612

Raunas Romas katoļu baznīca
21.01.2019


 

Raunas Romas katoļu baznīca  

Raunā dekāns A.Pieblags 1939. g. no valsts Bankas nopirka uz nomaksu divu stāvu māju baznīcai. Tās augšstāvā ierīkoja patstāvīgu kapelu, bet apakšējā, sargam vairāku istabu dzīvokli. Pēc 2.pasaules kara Cēsu draudzes vikārs Jānis Svilāns pirmais uzsāka noturēt dievkalpojumus Raunā. Sākot ar 1963.gadu Raunā dzīvo pastāvīgi prāvests J. Jaškovičs, kurš vienkārši kapelu pārveidoja par glītu dievnamu ar pilāriem, ģipša ornamentiem, altāri, skaistu biktskrēslu un soliem.

Jaunatnes iela 10, Raunas pag., Rauna novads

GPS57.33859894, 25.6088902
      Atpakaļ