Apskates vietas Raunā


104611

Vēsturiskais centra ēku komplekss
24.01.2019


 

Vēsturiskais centra ēku komplekss 

19.gs. sākumā viena no dominantēm blakus baznīcai, bīskapu pils drupām, pilsmuižai un dzirnavām bija Strazda krogs (attēlā Nr. 1), kas bija ceļinieku apmešanās vieta un pildīja arī  tā sauktā baznīcas kroga funkcijas. Vēsturiskajā centrā iekļaujas arī pārējās Raunas vēsturiskās celtnes – draudzes skola (attēlā Nr. 2), pagasta nams (attēlā Nr. 3) un lauksaimniecības biedrības nams (attēlā Nr. 4), kas bija vēlākā laika apbūve. 
      Atpakaļ