Jaunumi


87768

Piedalīsimies Pasaules Lielajā talkā!
05.09.2018


 

Piedalīsimies Pasaules Lielajā talkā!

2018. gada 15. septembrī – talku organizētāju apvienība "Let's Do It! World" aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties Pasaules Lielajā talkā.
Arī Raunas pašvaldība gatavojas šim notikumam. Talkosim iepriekšējā datumā - 14. septembrī. Talkas laikā veiksim Raunas upes un Klampupes tīrīšanu no koku sagāzumiem, sanesumiem un bebru izveidotiem aizsprostiem dabas lieguma "Raunas Staburags" teritorijā. Upes gultni atbrīvosim no atsevišķiem kritušiem kokiem un koku sanesumiem, kā arī no bebru izveidotiem aizsprostiem. No upes izcelto koksni sazāģēsim (sagarināsim) un novietosim ārpus virs palu ūdens līmeņa.
Talkas sākums 2018. gada 14. septembrī plkst. 14.00. līdz 19.00. Tikšanās vieta Cēsu ielā pie tilta pār Raunas upi.
Vēlams līdzi ņemt motorzāģus, āķus un šķērāķus.

Raunas upes un Klampupes posmi, kuros paredzēta tīrīšana skatīt attēlā (dzeltenā krāsā).

 
      Atpakaļ