Jaunumi


103610

Sadarbība - kā aizvadītā gada vērtīgākā kārts!
14.12.2018


2018. gads jau iegājis finiša taisnē, šī gada laika darīts un padarīts ir tieši tik daudz, lai ikviens katram savam kolēģim, draugam vai ģimenes loceklim uzsistu pa plecu un pateiktu – labs darbs, labs gads! Neskatoties uz to, ka ar gada baigām darbi nebeidzas, ir vērts atskatīties uz padarīto, lai izteiktu labus vārdus un uzmundrinājumus viens otram, un turpinātu ar aizrautību darīt lietas, kas padara labākus mūs pašus, veido mūsu personības, kā arī vietu, kur mēs atrodamies. Arī Raunas novada tūrisma informācijas centrs ir aizvadījis notikumiem bagātu gadu, kas gan Raunas novada apmeklētājiem, gan novada iedzīvotājiem liek pieķerties šai apdzīvotai vietai vairāk un vairāk.

Raunas novadā kā galvenais tūrisma instruments jau vairākus gadus ar ko tiek pievērsta pastiprināta tūristu uzmanība ir Raunas novada tūrisma uzņēmēji. Gada sākumā tūrisma informācijas centram piedaloties starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” ne viens vien mūsu stenda apmeklētājs Raunas novadu nodēvēja par Latvijas gastronomijas galvaspilsētu, kas protams ir lieli, skaļi un patīkami vārdi, kas nu jau prasa lielāku atbildību, jo kvalitātes latiņa ir pacelta diezgan augstu. Gastronomiju papildinot seko virkne citu uzņēmēju, kuri tūristus ieinteresē apciemot un liek atcerēties par mūsu novadu ar dažādām līdzdarbošanās, radīšanas un baudīšanas vērtībām. Tāpēc arī tūrisma informācijas centrs var ar lepnumu teikt, ka Raunas novada uzņēmēji ir Raunas novada tūrisma pērles, ko apliecināja arī Rūpniecības tirdzniecības kamera, piešķirot Publisko pakalpojumu gada balvu 2018 nominācijā “Uzņēmējiem draudzīgākais mazais novads 2018”.

Raunas novada dome allaž ir atbalstījusi savus uzņēmējus kā vien tas ir bijis iespējams un priecājas par katru viedokli, kurš mūs tuvina ar vien vienotākam piedāvājumam. Lai iepazītu tuvāk, kādas ir uzņēmēju ekspektācijas no novada domes, ar ko katrs uzņēmējs nodarbojas, kādas ir uzņēmumu intereses un kā katram sokas darba ikdienā, Raunas novada domes deputāti kopā ar administrācijas darbiniekiem  uzsāka jaunu tradīciju – apciemot Raunas novada uzņēmējus – katru mēnesi ciemojoties vienā uzņēmumā, lauku sētā vai zemnieku saimniecībā, aizvadītajā gadā liekot uzsvaru tieši uz tūrisma pakalpojumu sniedzošajiem uzņēmējiem. Visus apciemojuma apskatus – aprakstu un fotogrāfiju veidā ir iespējams skatīt Raunas novada mājaslapā, sadaļā tūrisms un sadaļā galerijas!

Lepojamies arī par uzņēmējiem piešķirtajām balvām gan novada, gan valstiskā līmenī. Pašā gada sākumā,  Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 22 lauku tūrisma uzņēmējiem, tajā skaitā SIA “Latvijas Ķiploks”. SIA “Siera un makaronu ražotne”, konkursā “Sējējs 2018” ieguva pateicību nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” un ražotnes veidotājs, siera meistars Ilmārs Ceriņš, valsts simtgades svētku priekšvakarā, saņēma apbalvojumu - Goda cilvēks uzņēmējdarbībā Raunas pagastā. Bioloģiskā zemnieku saimniecība “Jaun-Ieviņas” un to saimnieks Uldis Rudzītis ieguva atzinību par savu darbu un tika iekļauts kā viens no 26 “Vidzemes stāstiem 2018”, ko jau septīto gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions. 

Raunas tūrisma uzņēmēju saimei 2018. gadā pievienojās arī trīs jauni biedri – lauku sēta “Ķeveiti”, viesu nams “Ūdensrozes” un lieliska vieta pasākumiem “Gaiķa šķūnis”, tūristus gatavi uzņemt arī kādam jau varbūt zināmā Laimoņa Cepurīša keramikas darbnīca. 

Tiek arī attīstīta un uzlabota esošā tūrisma infrastruktūra. Izveidoti jauni tūrisma objekti, laboti esošie, lai radītu prieku ikvienam, kurš dzīvo vai apmeklē Raunas novadu. Raunas novads, sadarbībā ar SIA “Proligno” un idejas autori Brigitu Zēmeli, kā arī ar LEADER projekta programmas palīdzību izveidoja dabas taku ar elementiem, kas vienlaikus ir gan rotaļu elementi, gan kāda fizikas elementa atainojums dzīvē. Kā jau katru gadu, arī šogad tika turpināti Raunas pilsdrupu konservēšanas darbi, kāda no sienām tika nostiprināta un padarīta apmeklētājiem drošāka, kas rezultātā arī palīdz drupām saglabāties ilgāk, lai tās varētu apskatīt arī tālākā nākotnē. Drustu pagastā tika atjaunota Drustu baznīcas fasāde un Raunas evanģēliski luteriskajā baznīca piedzīvoja ērģeļu rekonstrukciju, kas ir rekonstrukcijas noslēguma posmā.

Raunas novada dome kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi šī gada laikā apstiprināja Raunas Staburaga aizsardzības plānu, pirms kura apstiprināšanas tika rīkotas sabiedriskās apspriešanas ar novada iedzīvotājiem un nozares speciālistiem, tika ņemti vērā ieteikumi par plāna izstrādi, kā arī apspriesti tā ieguvumi. Raunas Staburaga vārds izskanēja arī kādā citā zīmē - biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, Raunas Staburagu, aptaujas rezultātā, izvēlējās par Latvijas Gada Ģeovietu 2018. Staburags šī gada laikā piedzīvojis lielu popularitāti visas Latvijas robežās – par šo dabas objektu ziņoja rakstiskie mediji – delfi.lv, valmieraszinas.lv, laikraksts “Druva” un citi, kā arī tika pieminēts ziņu raidījumos televīzījā. Staburags tika izvēlēts par vienu no 100 Mangaļu dižvietām, Raunā ciemojās Māris Olte, kura vadībā noritēja ekspedīcija uz šo dabas liegumu. Savukārt, citu gada nomināciju ieguva pilskalns – Tanīsa kalns Raunā. Latvijas arheologu biedrība Tanīsa kalnu šogad atzinusi par Latvijas gada arheoloģijas pieminekli un tika aizvadīta Eiropas kultūras mantojuma diena tieši Tanīsa kalnā.

Pagājušajā gadā LV100 aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” ietvaros tika iesniegti 333 pieteikumi ar Vidzemei raksturīgām ainavām. Starp tām ir gan plašākai publikai zināmas, gan arī tādas, kas atpazīstamas vien mazam cilvēku lokam. Caurskatot pieteikumus, ir apkopota 171 ainava, tajā skaitā 4 ainavas no Raunas – divas Raunas vēsturiskā centra ainavas un divas Raunas Staburaga ainavas. 

Tūrisma informācijas centrs un tūrisma uzņēmēji aktīvi iesaistījās Raunas novada kultūras dzīves veidošanā – apaļā galda diskusija, uzņēmēju video izstrāde, uzņēmēju prezentācija Latvijas goda apļa ietvaros, Ronnenburgas dāldera jaunais dizains un Ronnenburgas produktu līnijas aizsākšana, šobrīd jau pieejami tādi produkti kā: Ronnenburgas šokolāde, vīns un makaroni. Atmiņās ierakstīts arī ievērojamu apmeklējumu guvušais Ķiploku festivāls – par kura ideju un realizāciju jāsaka paldies SIA “Latvijas Ķiploks”. Neskaitot palīdzīgas rokas sniegšanu Raunas kultūras darba organizatorei, tika veidoti arī pasākumi sadarbojoties ar citiem partneriem - Raunas novads iesaistījās divās ceļošanas akcijās – ar sadarbības partneriem no sadarbības projekta “Vidzemes šosejas pieturas”, kurā apvienojušies Raunas, Smiltenes, Alūksnes un Apes novadi un piedaloties VIA Hansaetica ceļošanas akcijā ar dažādiem objektiem Raunas novadā. Vēl kopā ar “Vidzemes šosejas pieturas” kolēģiem norisinājās arī viens no lielākajiem pasākumiem šī projekta ietvaros – Tūrisma rallijs. Šajā rallijā piedalījās vairāk kā 100 ekipāžas, Raunas novadā tika apceļoti trīs uzņēmēji, kā arī šī rallija starts tika dots tieši Raunā.

Raunas novadā dzīvo un Raunas novadu apmeklē sportiski ļaudis, par ko liecina Raunas novada Tūrisma informācijas centra rīkoto velobraucienu apmeklētība. 2018. gadā, otro gadu pēc kārtas, vairāk kā 150 velo entuziasti, 4. maija naktī apvienojās, lai ar kopības velobraucienu no Rīgas brīvības pieminekļa līdz Raunas brīvības piemineklim, uzdāvinātu svētkus Latvijai. Brauciens ilga deviņas stundas, kuru laikā tika nomīti vairāk kā 100 kilometri. Velosipēdu pulkā tika noslēgta arī vasaras sezona, atklājot zelta rudeni Drustu pusē, projekta “Zaļie dzelzceļi” ietvaros tika atklāta vecā dzelzceļa līnija, kura turpmāk paredzēta kā tūristu atpūtas iespēja brīvā dabā, izmantojot tikai nemotorizētus transportlīdzekļus.  Šī projekta izstrādē ir iesaistīta Latvija un Igaunija, kur galvenie partneri Latvijā ir Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvijas zaļo ceļu asociācija un projektā iesaistītās pašvaldības.

Valstiskā līmenī tūrisma nozare attīstās par ko arī liecina tūrisma mārketinga izstrāde, kura mērķis ir panākt pārdomātu, saskaņotu un spilgtu Latvijas tūrisma jomas komunikāciju un tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanu ārvalstīs un vietējā tirgū veicinot valsts tēla atpazīstamību, ilgtspējīgu tūrisma attīstību un efektīvu līdzekļu pielietojumu. Pēc Vidzemes tūrisma asociācijas iniciatīvas ir izstrādāta tūrisma stratēģija Vidzemē.

Gada izskaņā, kopā ar uzņēmējiem piedāvājam Ziemassvētku piedāvājumu “Sasildies Raunas novadā!”, kur uzņēmēji aicina gan lielus, gan mazus uz īpaši sildošu svētku programmu gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. 

Gads beigsies, bet jauns jau būs klāt, kurš noteikti turpinās atvērt jaunus apvāršņus un piedāvāt jaunus attīstības un sadarbības sliekšņus. Paldies par aizvadīto gadu visiem tūrisma objektu saimniekiem un uzturētājiem – Jūsu piedāvājums ir mūsu vajadzība, tāpēc vēlam neizsīkstošu enerģiju un kuplu atbalstītāju pulciņu, kas pacels spārnos, kad ikdiena vilks pie zemes! Lai ražīgs un panākumiem bagāts 2019!

Raunas novada tūrisma darba organizatori
Justīne Buliņa un Jānis Lācis      Atpakaļ