Jaunumi


102789

Uzņēmēju tikšanās 2018
28.10.2018


Kā jau ierasts, katru gadu beidzoties tūrisma sezonai un esot ļoti tuvu jaunajam kalendārajam gadam, Raunas novada domes ēkā tika rīkota uzņēmēju tikšanā kopā ar tūrisma speciālistiem un kultūras organizatoru. Šī gada tikšanās norisinājās 23. oktobrī un bija apmeklētākā sanākšana līdz šim. Kopā ieradās 22 uzņēmumu, zemnieku saimniecību un Lauku sētu pārstāvji. Tikšanos vadīja Raunas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Justīne Buliņa.

Šī gada tikšanās iesākās ar iepazīšanos, jo ieradās līdz šim neredzētas darbīgās rokas. Katrs pārstāvis iepazīstināja klātesošos nosaucot savu vārdu un nodarbošanos. Prieks par jauniem cilvēkiem Raunas novadā, kuri atceļojuši no citiem novadiem šeit uz palikšanu. Kā arī prieks par uzņēmējiem, kuri ieradās no Drustu pagasta.

Pēc iepazīšanās sekoja vieglākā tikšanās daļa – atskats uz aizvadīto gadu. Tika pārcilātas tādas tēmas, kā – iepriekšējā gadā izveidotais uzņēmēju video un tā popularizēšana, kopīgā suvenīra “Ronnenburgas dālderis” nozīmība un aktualitāte gada griezumā, uzņēmēju līdzdalība kultūras pasākumos, domes darbinieku uzsāktā tradīcija ciemojoties un apzinājot novada uzņēmējus, kā arī atskats uz uzņēmēju sasniegumiem, kuri iegūti 2018. gadā.

Tākā 2019. gads vairs nav aiz kalniem, tad tika ieskicētas tās aktivitātes un notikumi, kas gan tieši, gan netieši attiecas uz Raunas novada uzņēmējiem. Tika kalti nākotnes plāni, spriests par nepieciešamajiem uzlabojumiem un turpmāko sadarbību gan uzņēmējiem savā starpā, gan uzņēmējiem ar Raunas novada tūrisma informācijas centru.

Lielākie nākamā gada notikumi un pasākumi, kuri tika apspriesti kopā ar uzņēmējim bija 2019. gada tūrisma bukleta izveide, kur katrs uzņēmējs, kuram ir vēlme iesaistīties tūrisma aktivitātēs, tika aicināts iekļaut informāciju par savu uzņēmumu, zemnieku saimniecību un lauku sētu. (Nelielu aprakstu par uzņēmumu, darba laikus, kontaktus, adresi lūgums sūtīt uz tic@rauna.lv). Apspriests jautājums par tūrisma lielāko izstādi “Balttour”, par uzņēmumu kooperēšanos, lai iegūtu lielāku labumu un nepazaudētu novada identitāti. Kultūras organizatore Linda Kručāne pieminēja nākamā gada festivālu “Rodam Raunas novadā”, kur sadarbojoties ar uzņēmumiem būtu iespējams izveidot kvalitatīvu, izzinošu atpūtas pasākumu, tika ieskicēts pasākuma plāns, vēlmes un aktuālākā informācija par pasākumu.

Uzņēmēju tikšanās paredzēta, lai kopīgi pārskatītu izdarīto un veidotu nākotnes plānus. Šīs sapulces dod iespēju izrunāt problēmjautājumus, atrasts risinājumus un ļauj ikvienam iesaistīties gan tūrisma, gan kultūras dzīvē Raunas novadā.

Liels paldies visiem uzņemumu pārstāvjiem, kuri ieradās un piedalījās šajā tikšanās reizē. Kopā varam vairāk.

Raunas novada sabiedrisko attiecību speciālists
Jānis Lācis      Atpakaļ