Jaunumi


86368

Ir noslēdzies Drustu baznīcas fasādes atjaunošanas projekts
01.06.2018


 

 Ir noslēdzies Drustu baznīcas fasādes atjaunošanas projekts

Ir noslēdzies Drustu baznīcas fasādes atjaunošanas projekts ar Nr.:17-09-AL18-A019. 2201-000016, kas tika iesniegts 18. 07.2017.g. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju'" ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas paredzēja EUR.25000.00 ar publisko finansējumu EUR.22500.00. Darba līgumcena savukārt sastādīja EUR.38883.37.Šodien, par prieku mums visiem, baznīca ir atjaunota un visi mīļi aicināti Drustu Dievnamā!
      Atpakaļ