Aktualitātes


102305

Veselības istaba senioriem “Pansijā Rauna”
01.10.2018


Jau pāris gadi pagājuši, kad atklājot vingrošanas laukumu senioriem, rakstījām: “Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Lai palīdzētu atjaunot un saglabāt kustības, ieteicami saudzējoši un specifiski vingrojumi.”

“Pansijā Rauna” nu būs pieejams ne tikai vingrošanas laukums senioriem, bet arī veselības istaba. Veselības istaba izveidota LEADER projekta (Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000015) “Veselības istaba senioriem” ietvaros  par kopējo summu 23995,94 EUR, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, sīkāk par fondu http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv) līdzekļi 15300 EUR.

Projekta ietvaros atjaunotas 2 telpas saimniecības ēkā Miera ielā 8, Raunā, t.i., “ Pansijas Rauna" teritorijā tā, lai tās būtu piemērotas veselības atjaunošanas vajadzībām un fizioterapijai. Veselības istaba atrodas atsevišķā ēkā, ar citiem klientiem nesaistītās telpās. Telpās izvietots inventārs klientiem ar dažādiem veselības, funkcionālajiem traucējumiem. Īpaši funkcionāla vērtība ir  regulējamām līdztekām, jo situācijās pēc insulta vai citos gadījumos, kad cilvēkam nepieciešams vingrināties, lai atjaunotu kustības, svarīgs ir abpusējs balsts pārvietojoties. Telpā ir izvietots arī cits fizioterapijai paredzēts inventārs. Telpa ir aprīkota tā, lai tajā var pārvietoties ratiņkrēslā. Tādējādi iekštelpās klienti speciālistu uzraudzībā varēs veikt dažādus vingrinājumus atbilstoši katra individuālajām spējām, veselības stāvoklim un vajadzībai, kā arī būs iespēja rīkot grupu nodarbības. Šīs jaunās telpas, tāpat kā āra trenažierus, varēs izmantot arī Raunas novada iedzīvotāji.

Veselības istaba svinīgi tika atklāta 1. oktobrī – Starptautiskajā veco ļaužu dienā. 

Anita Lubūze    
Nodibinājuma „RELD diakonijas centrs” valdes locekle      Atpakaļ