Aktualitātes


62116

Pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu pilnveidos zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti Raunas novadā.
23.11.2015Pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu pilnveidos zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti Raunas novadā

Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsadzības pasākumi, ko veic valsts vai pašvaldības iestādes, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros Raunas novada pašvaldība guvusi atbalstu un īsteno projektu “Ūdenstilpņu uzraudzības un aizsardzības pasākumu pilnveidošana Raunas novadā” . Zivju fonda padome projektu apstiprinājusi 2015. gada 12. oktobra sēdē, protokols Nr.166. Lai nodrošinātu zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti, tiks iegādāts kvadracikls. Projekta kopējās izmaksas ir 6895.00 EUR, Zivju fonda piešķirtais finansējums 5211.80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1683.20. EUR.  

 
      Atpakaļ