Aktualitātes


2016.gada 25. jūlijā, Priekuļos, pulksten 10.00 informatīvais seminārs lauksaimniekiem
21.07.2016


 

2016.gada 25. jūlijā, Priekuļos,

pulksten 10.00

informatīvais seminārs lauksaimniekiem.

Semināra norises vieta:

Priekuļu novada pašvaldības ēkā, Cēsu prospekts 5, 2. stāva zālē

  • Par atbalsta piešķiršanas kārtību un noteikumiem, piesakoties projektam ’’Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai’’, “Atbalsts nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai”, Baiba Kiršblate, LAD ZVRLP pārvaldes vadītāja vietniece
  • VLT aktivitāte ‘’Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai’’, Gunda Veļika, LLKC Cēsu KB
  • Aktualitātes par Arodapmācību projektu, par piensaimniecību, par enerģētiku; Dace Kalniņa, LLKC Cēsu KB

Par semināru interesēties LLKC Cēsu Konsultāciju birojā ,T. 26360434, Gunda Veļika, T. 28381477 Dace Kalniņa
      Atpakaļ