Aktualitātes


63522

2018.gada beigās ar ES dalībvalstīm paredzēts uzsākt elektronisku informācijas apmaiņu sociālās drošības jomā
26.01.2016


 

2018.gada beigās ar ES dalībvalstīm paredzēts uzsākt elektronisku informācijas apmaiņu sociālās drošības jomā

Latvija līdz 2018.gada beigām plānojusi uzsākt elektronisku informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sociālās drošības jomā, informē Labklājības ministrija (LM). Tādējādi būs nodrošināta droša elektronisko dokumentu aprite, un cilvēki, kuri ir strādājuši kādā no ES dalībvalstīm, varēs operatīvāk saņemt pabalstus vai pakalpojumus.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 26.janvārī, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu Eiropas Savienības sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskās apmaiņas ieviešanā.

Paredzēts, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) būs atbildīgā iestāde par elektroniskās informācijas apriti ar ES dalībvalstīm sociālās drošības jautājumos.

Lai iedzīvotāji, pārvietojoties no vienas valsts uz otru, neatkarīgi no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas īpatnībām, nezaudētu savas tiesības uz pensijām, pabalstiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, vai arī tie nepārklātos un tādējādi tos nefinansētu vairākas valstis, būtiska nozīme ir ES dalībvalstu sociālās drošības iestāžu koordinētai rīcībai. To nosaka 2004.gada 29.aprīlī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Minētās prasības attiecas arī uz Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm un Šveici.

Koordinācijas noteikumu izpildīšanai ES/EEZ dalībvalstu un Šveices kompetentās iestādes apmainās ar dažāda veida informāciju, kas ir būtiska, lai noteiktu cilvēku tiesības uz pensijām, pabalstiem un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Šobrīd informācijas apmaiņa notiek, apmainoties ar papīra dokumentiem. Latvijā kompetentās institūcijas sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā ir VSAA un Nacionālais veselības dienests (NVD).

Statistikas dati liecina, ka 2014.gadā abu Latvijas kompetento iestāžu apritē bija 52,6 tūkst. dokumentu. No tiem VSAA saņēma 20,1 tūkst. un nosūtīja – 20,2 tūkst. dokumentus. Savukārt NVD saņēma 9,8 tūkst. un nosūtīja 2,5 tūkst. dokumentus.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825      Atpakaļ