Aktualitātes


105027

21.februārī, Rīgā norisinājās Konference “Jaunatne šodien un rīt!”
25.02.2019


21.februārī, Rīgā norisinājās Konference “Jaunatne šodien un rīt!”, kuru organizēja Latvijas Bērnu labklājības tīkls kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, un tā bija Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” noslēdzošā aktivitāte.

Konferences moderators Valdis Melderis iepazīstināja ar pētījuma par Baltijas valstu jauniešu dzīves kvalitāti būtiskākajiem secinājumiem, dažādu jomu profesionāļi diskutēja par jauniešu labbūtības daudzveidīgajiem aspektiem un jaunatnes interešu aizstāvību vietējā un nacionālā līmenī, savukārt praktiķi vadīja rosīgas darbnīcas, iedvesmojot jaunām iespējām darbā ar jaunatni.

Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar partneriem no Lietuvas (Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania)) un Igaunijas (Igaunijas bērnu labklājības biedrība) izstrādāja un pilotēja jauniešu labbūtības indikatoru sistēmu, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs un starptautiskā salīdzinājumā. 

Izpētes mērķis bija izstrādāt jauniešu labbūtības (well-being) indikatoru modeli, kurš ļautu īstenot regulārus salīdzinošus mērījumus par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, tai skaitā arī starptautiskā salīdzinājumā. Šādu apkopojumu rezultāti sniedz iespēju veidot pierādījumos balstītu bērnu, jaunatnes un ģimeņu atbalsta politiku. Jauniešu un bērnu labsajūtas un labklājības mērījumi, indikatori un monitoringi ir pasaulē plaši izmantota prakse dzīves kvalitātes vērtēšanai.

Daiga Zaķe Dr.paed., Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes priekšsēdētāja: “Manuprāt, svarīgi ir panākt to, ka jaunieši izprot savu ‘vietu’ un nozīmi plašās pasaules iespēju un izaicinājumu kontekstā. Jauni cilvēki, aktīvi rīkojoties un līdzdarbojoties, ir spējīgi veidot sev patīkamu un piemērotu sociālo, ekonomisko un politisko vidi. Tomēr priekšnosacījums jauniešu potenciāla attīstīšanai un atbalstīšanai ir izprast viņu sajūtas un sociālo attiecību nozīmi.”

Šeit pieejams veiktās izpētes noslēguma ziņojums un analītisks kopsavilkums.

Video formāta kopsavilkums: https://www.youtube.com/watch?v=SmdTxcCEJiY&list=PLmK9UJ4_7i-yxdfovFRbgnSljnLjDiqrQ
      Atpakaļ