Aktualitātes


Aicinājums pieteikties subsidētajām darbavietām
03.06.2015


Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus izmantot iespējuun ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvarosveidot valsts līdzfinansētās darba vietas


Aģentūra darba devējam nodrošina:

 • Dotāciju bezdarbnieku darba algai – 50% no bezdarbniekam izmaksājamās ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. (Piemēram: darba alga 720 EUR, aģentūra dotē 360 EUR).
 • Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. (180 EUR)
 • Dotāciju VSAOI iemaksām – ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās –
  asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti,
  surdotulks,
  latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks,
  interešu pulciņa audzinātājs,
  speciālais pedagogs personām ar invaliditāti,
  vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.

Pasākumā iesaista šādas mērķa grupas bezdarbniekus:
uz 12 mēnešiem -

 • persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
 • persona, kura vecāka par 55 gadiem.

uz 24 mēnešiem –

 • persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus;
 • persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem;
 • persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem.

ES līdzfinansētā projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanā var iesaistīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).Tuvāka informācija pieejama NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446   vai
NVA Cēsu filiālē pie ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
koordinējošās ekspertes Ilutas Berķes
Pļavas iela 3A, Cēsis, LV-4101; kab.310.; Tālrunis: 64127775; mob.26604834
E-pasts: Iluta.Berke@nva.gov.lv; Darba laiks: Pirmdiena: 8.30-16.30; Trešdiena:  8.30-14.30; Ceturtdiena: 8.30-14.30. 
      Atpakaļ