Aktualitātes


Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam
21.07.2016


 

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam

Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi 2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumos, tāpēc VDI aicina - pirms darbu uzsākšanas ikvienam rūpīgi izvērtēt, vai izvēlētā darba apstākļi ir droši un nerada riskus dzīvībai, kā arī, vai darba tiesiskās attiecības ir sakārtotas.

2015. gadā gandrīz katrā otrajā VDI apsekotajā lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumā tika atklāta kāda nereģistrēti nodarbināta persona. Salīdzinot - būvniecībā, kas tradicionāli ir līdere nereģistrētās nodarbinātības ziņā, nereģistrēti nodarbinātas personas VDI konstatēja katrā piektajā apsekojumā.

Arī darba aizsardzības kontekstā lauksaimniecība / mežsaimniecība ir viena no riska nozarēm. Pagājušajā gadā lauksaimniecībā / mežsaimniecībā notika 6 letāli nelaimes gadījumi, kas vērtējams kā negatīvs un satraucošs rādītājs. Arī arodslimību risks šajā nozarē ir salīdzinoši augsts – ķīmiskās vielas, troksnis, smagumu pārvietošana, putekļi, nepiemērots mikroklimats u.c. faktori var veicināt dažādu slimību rašanos, tāpēc darba devēja atbildība sakārtotas darba aizsardzības sistēmas izveidē ir īpaši būtiska.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem lauksaimniecībā / mežsaimniecībā vidēji gadā normālo darba laiku strādā vien 25% nodarbināto, savukārt, pārējie nodarbinātie strādā nepilnu darba laiku vai kā papildu darbu. Līdz ar to darba devējam ir lielāka slodze, veicot darbinieku apmācības, instruktāžas, obligātās veselības pārbaudes u.c. Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti seši rīki, tostarp lauksaimniecības (augkopības, lopkopības) uzņēmumiem. Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā OiRA.

VDI atgādina - pirms darba attiecību uzsākšanas arī pašiem darbiniekiem ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus – gan no drošības, gan tiesiskās aizsardzības viedokļa. Jāatceras, ka darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu, kā arī sociālās garantijas, slimības pabalstu u.c. Jāatceras, ka darba devējs, kurš neievēro vienu normatīvo aktu, visbiežāk neievēros arī citus, piemēram, ja darba devējs nodarbina bez darba līguma, darba vide arī visticamāk būs nedroša. Tāpēc VDI aicina darbiniekus neklusēt un vērsties pie darba devēja tiklīdz ir radušies kādi iebildumi vai ieteikumi. Ja darba devējs tos ignorē, darbiniekiem ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Aleksāne,
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas
Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos
Tālr. +371 25484797
E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv       Atpakaļ