Aktualitātes


106072

TIEK PĀRCELTA NO 7.MAIJA UZ 17.JŪNIJU - Aicinām piedalīties darbnīcā "Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?"
07.05.2019


Uzņēmēji, akadēmijas un publiskā sektora pārstāvji aicināti piedalīties praktiskā darbnīcā "Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?", kas norisināsies 17. jūnijā no plkst. 9:30 Amatas novada pašvaldībā ("Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101).

Darbnīcā tiks diskutēts par reģiona perspektīvajām nozarēm, konkurētspējas priekšrocībām, izprotot arī reģiona ekosistēmu pieejas konceptu un tā būtību. Plānots runāt par priekšnosacījumiem ekosistēmas pilnvērtīgai attīstībai, izmantojot reģionā esošos dažādos resursus, lai veicinātu nozaru produktivitāti un perspektīvo zināšanās un tehnoloģijās balstīto nozaru attīstību.

Pasākumā ar pieredzes stāstiem un informāciju par Vidzemi dalīsies arī pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona – Kristaps Ročāns un Ilona Platonova.

Darbnīcā gūtie secinājumi paredzēti kā vērtīgs informācijas avots, ko plānots izmantot RIS3, Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam un Industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādei, kā arī Eiropas Savienības fondu pēc 2020. gada plānošanai reģionu specializācijas attīstībai.

Reģistrācija dalībai >> šeit

Darbnīcu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, piedaloties Vidzemes plānošanas reģionam.
      Atpakaļ