Aktualitātes


60271

Alumniportal Deutschland aicina pieteikties stipendijām un atbalsta programmām
01.09.2015


Alumniportal Deutschland aicina pieteikties stipendijām un atbalsta programmām

Augustā Alumniportal Deutschland ir izsludinātas jaunas stipendiju un atbalsta programmas, kurās ir iespēja piedalīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Detalizētāka informācija par tām ir pieejama šeit.

Eiropā atzītas augstākās izglītības iestādes un starptautiski fondi piedāvā dažādas stipendiju iespējas sociālo inovāciju, izpētes un inovāciju, līderības, vācu valodas un kultūras jomās.

Siemens Stiftung šobrīd piedāvā izstrādātājiem piedalīties inovāciju projektā “empowering people. Award 2015” (“2015.gada iespēju balva”), kas risinātu attīstības valstu problēmas ūdens pārvaldības, atkritumu, enerģijas, lauksaimniecības, izglītības, veselības aprūpes un citās jomās. Līdz 30.novembrim ikviens var pieteikt savu projekta ideju, kuru tālāk izvērtēs starptautiska žūrija, piešķirot balvas EUR 50 000 apmērā pirmajai, EUR 30 000 otrajai, EUR 20 000 trešajai vietai un vēl 20 iesniedzējiem EUR 5000. Piedāvātie risinājumi tiks iekļauti Siemens Stiftung datu bāzē “empowering people. Network” (“2015.gada iespēju tīkls”), kas tālāk tiks izmantoti, lai veicinātu ilgtspējīgu ekosistēmas pārvaldību visā pasaulē.

Vēl līdz 31.augustam var pieteikties sociālās uzņēmējdarbības akadēmijā, un iegūt izglītību sociālo inovāciju jomā. Mācību programma iekļauj tās dalībnieku projektu attīstību, un tajā kā mācībspēki piedalās dažādu jomu profesionāļi. Sociālās uzņēmējdarbības akadēmija ir četru Minhenes universitāšu uzņēmējdarbības centru iniciatīva, kas aizsākās 2010. gadā.

Alumniportal Deutschland ir Vācijas valdības finansēts nekomerciāls projekts, kas apkopo informāciju par dažādām stipendiju un atbalsta programmām Vācijā un visā pasaulē. Portālā, kurā reģistrējušies vairāk nekā 100 000 dalībnieku, iespējams rast informāciju par darba iespējām, pasākumiem un izglītības iespējām, kā arī piedalīties dažādās diskusiju grupās par pasaulē aktuālām tēmām. Augustā un septembrī īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumam “Ilgtspējīga dzīve”, kas kā galvenā tēma tiks apskatīta dažādu diskusiju grupu ietvaros – gan ilgtspējīgas būvniecības, gan enerģijas resursu pārvaldības, kā arī izglītības un izpētes aspektos.

Alumniportal Deutschland var reģistrēties ikviens, kas mācījies, studējis vai strādājis Vācijā, vai arī apguvis vācu valodu Latvijā.

Informāciju sagatavoja Maija Kāle, Alumniportal Deutschland pārstāve Latvijā, m.kale@alumniportal-deutschland.org, tālr. 26114496.
      Atpakaļ