Aktualitātes


60366

Apspriede par pašvaldības grants ceļu atjaunošanu! 08.10.2015. plkst. 17.00
04.09.2015


Apspriede par pašvaldības grants ceļu atjaunošanu! 08.10.2015. plkst. 17.00

Raunas novada domes ēkas 2.stāva zālē (Vidzemes ielā 2, Raunā), aicinām apspriesties lauksaimniekus, uzņēmējus par Lauku attīstības programmā 2014.–2020.gadam plānoto pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kas paredz atjaunot lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijās.Apspriešana tiek rīkota, lai varētu apzināt un novērtēt iespējamos izbūvējamos un pārbūvējamos ceļu posmus, kurus iekļaut projekta pieteikumā. Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam ir noteikts, ka lauku pašvaldības varēs saņemt finansējumu lauku ceļu sakārtošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību. Raunas novadam ir piešķirta 580 000 € liela kvota, kam pierēķināms 10% līdzfinansējums. Pasākumā atbalstīs lauku pašvaldību vietējas nozīmes grants ceļu izbūvi un pārbūvi, lai laukos veicinātu uzņēmējdarbību, galvenokārt nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Līdz sapulcei lūdzam izteikt priekšlikumus par prioritāro ceļu sarakstu.
      Atpakaļ