Aktualitātes


103530

AS “Sadales tīkls” atjauno elektrolīnijas 100 km garumā
07.12.2018


Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Amatas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes un Vecpiebalgas novadā, AS "Sadales tīkls" šo novadu teritorijā šogad kopumā atjaunos zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla atjaunošanā  kopumā plānots ieguldīt vairāk nekā 2,1 miljonu eiro, ievērojami uzlabojot elektroapgādi vairākiem tūkstošiem klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. 

Raunas novadā šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta no Strīkeļiem līdz Raunai, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija tiek rekonstruēta 4,3 km garumā. Elektrolīnija tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, kas samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu klientiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Starp Kauliņiem un Labūža ezeru šogad vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,3 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija veikta arī pie Rozēm, kur gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 500 m garumā, bet pie Cimzas darbs turpinās un, lai uzlabotu elektroapgādi iedzīvotājiem, tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,7 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” šajos Vidzemes novados realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

Papildu informācija:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre
Tālr. 67728823
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv      Atpakaļ