Aktualitātes


104428

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, sākot ar 2018.gadu
22.01.2019


Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2017.gada 7.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.654 “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”” (turpmāk – noteikumi), kas 2017.gada 10.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.224 (6051) un stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Grozījumi veikti saistībā ar Saeimā 2017.gada 28.jūlijā pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Katras personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 procentus no gada ar nodokli apliekamā ienākuma lieluma un ne vairāk kā 600 eiro gadā. Tie ir:

  • izdevumi par izglītību;
  • izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi;
  • ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
  • ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai

Noteikumos noteikts, ka ierobežojums ir attiecināms uz visiem attaisnotajiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem par operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, kā arī par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju).

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt uz nākamajiem trīs gadiem hronoloģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim gadiem pēc attiecīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Pārsnieguma daļu, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017.gadā, drīkst attiecināt uz nākamajiem pieciem gadiem hronoloģiskā secībā, vispirms atskaitot taksācijas gada izdevumus un ievērojot, ka katrā nākamajā gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt izdevumu ierobežojumu.

2017.gada 14.novembrī
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde
      Atpakaļ