Aktualitātes


82506

,,Dabas lieguma ,,Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. Uzraudzības grupas sanāksme (23.11.2017. plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās, 2. stāvā (Vidzemes ielā 2, Rauna)
21.11.2017


 

,,Dabas lieguma ,,Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. Uzraudzības grupas sanāksme (23.11.2017. plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās, 2. stāvā (Vidzemes ielā 2, Rauna)

Darba kārtībā
1. Sanāksmes atklāšana, īsa informācija par dienas darba kārtību. Daina Kļaviņa (Raunas novada dome, projekta vadītāja).
2. Dabas aizsardzības plāna izskatīšana. Ilmārs Bodnieks (plāna izstrādes vadītājs).
3. Kopsavilkums par teritorijas izpēti pēdējo 20 gadu periodā (eksperte Ilze Čakare).
4. Sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. Diskusijas.
5. Dabas aizsardzības plāna virzīšana/nodošana sabiedriskai apspriešanai.
 

P.S. Pēc sanāksmes plāna izstrādes vadītājs un vides eksperte iecerējuši ar GPS iekārtu noiet gar/pa Raunas upi, kas iekļauta liegumā.

PIEDĀVĀJUMS!!! Visiem kopā apmeklēt Raunas Staburagu (pēc brīvprātības principa) vai ar speciālistiem doties pārgājienā gar Raunas upi (obligātais ,,atribūts” garie gumijas zābaki !!!).

Sīkāka informācija pa tālruni 27841568 (Daina)
      Atpakaļ