Aktualitātes


82241

Drustu skolēniem jaunas iespējas vides izglītībā
08.11.2017


 

Drustu skolēniem jaunas iespējas vides izglītībā

Drustu pamatskolas skolēni 1.novembrī apmeklēja sadzīves atkritumu noglabāšanas poligonu „ Daibe” . Skolēni iepazinās ar sadzīves atkritumu tālāko ceļu pēc tam, kad tie tiek savākti konteineros un aizvesti uz poligonu. Bija iespēja redzēt, kā darbojas atkritumu šķirošanas līnija, kurā tiek sadalīti atkritumi pēc to tālākas pārstrādāšanas iespējām, lai no tiem iegūtu derīgus materiālus. Skolēniem bija iespēja prakstiski pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu veidiem un nostiprināt prasmes pareizi sašķirot atkritumus. Vides izglītības pasākuma laikā skolēni praktiski mācījās, kā var paši izgatavot dāvanu iesaiņojumu no papīra, piešķirot papīram vēl otru mūžu.

Ekskursija veidoja pārliecību, ka atkritumi ir resursi, kas pareizi jāapsaimnieko, bet nepareiza atkritumu apsaimniekošana var radīt nopietnas problēmas vides kvalitātei. Tā kā Drustu centrā ir šķiroto atkritumu konteineri, tad pareizi rīkoties nav problēma.

Izglītojošais pasākums notika projekta” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros un ir daļa no projekta vides izglītības programmas, kas tiek īstenota Drustu pamatskolā. Arī purpmākājā vides izglītības darbā liela uzmanība ir paredzēta tieši izziņas darbībai caur praktiskām aktivitātēm. Programmu vada skolotājas Inga Zariņa un Marija Grīnberga
      Atpakaļ