Aktualitātes


ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem
30.11.2015 
 
!!! Tādējādi vēlamies vērst uzmanību, ka zemāk minētā informācija piena ražotājiem, kas piegādā svaigpienu citā ES dalībvalstī reģistrētam pircējam, ir jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrā līdz š.g. 7.decembrim.
 
Lauksaimniecības datu centrs līdz 11.decembrim apkopos un iesniegs Lauku atbalsta dienestam datus par piena ražotāju piegādātā svaigpiena apjomiem un cūku ganāmpulku īpašnieku reģistrētajām sivēnmātēm un realizētajām cūkām.
 
Pēc šo datu saņemšanas Lauku atbalsta dienests veiks atbalsta likmes aprēķināšanu un katram atbalsta saņēmējam pienākošos atbalsta summas aprēķināšanu, kā arī uzsāks atbalsta izmaksāšanu.
 
Taču vēršam uzmanību arī uz to, ka saskaņā ar noteikumu Nr.669 nosacījumiem, atbalstu varēs izmaksāt tiem piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem, kas ne vēlāk kā 2016.gada 30.maijā būs reģistrēti LAD klientu reģistrā jeb vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.      Atpakaļ