Aktualitātes


Iedzīvotāju aptauja par iespējamo Raunas novada apvienošanos ar citām administratīvajām teritorijām
02.07.2019


Raunas novads ir viens no retajiem,  kura administratīvā teritorija sastāv no divien bez savstarpējas robežas esošiem pagastiem. Vai tas mums traucē? Vai cilvēka acis tamdēļ rāda sliktāk, ka nav sapludinātas vienā veselumā?

Ir daudz jautājumu un ir dažādas atbildes. Ir daudz viedokļu, bet nav vienas patiesības!

Raunas novads tiešām ir īpašs,  jo novadā dzīvo gudri, darbīgi un ar iniciatīvu apveltīti cilvēki.

Novada dome ir lēmusi par sekojošām aktivitātēm, kas saistītas ar administratīvi teritoriālālo reformu (turpmāk tekstā – ATR). Šī reforma paredz Raunas novadu apvienot ar  citiem novadiem, veidojot Smiltenes novadu. Novada dome uzskata, ka ATR kontekstā svarīgi ir izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses un tā veiks sava novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par iespējamo Raunas novada apvienošanos ar citām administratīvajām teritorijām.

Iedzīvotāji aptaujā varēs izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: ar kuru teritoriju Satversmē noteiktajās Latvijas Republikas robežās Jūs identificējat Raunas novada piederību?

Jūsu atbilde būs CĒSIS vai  SMILTENE.

Aptaujā varēs piedalīteis Raunas novada iedzīvotāji, kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu un kuru deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese ir Raunas novads.

Aptauja notiks  laikā no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada 9. augustam pašvaldības klientu apkalpošanas vietās un bibliotēkās darba laikā:

  • Raunas novada domes administrācijas ēkā Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā;
  • Drustu pagasta pārvaldes ēkā Palsas ielā 20, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā;
  • Rozes bibliotēkā Rozes klubā, Raunas pagastā, Raunas novadā;
  • Gatartas bibliotēkā “Palejas”, Drustu pagastā, Raunas novadā.

Kā papildus tiek noteikta viena sestdiena, kad varēs piedalīties aptaujā  - 2019. gada 3. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.00   iepriekšminētajās aptaujas vietās.

Iedzīvotāji aptaujā varēs piedalīties arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas zīmi nosūtot uz elektroniskā pasta adresi novadadome@rauna.lv. Aptaujas zīme būs pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.rauna.lv.

Ja aptaujas veicējam rodas šaubas par to, vai persona ir Raunas novada iedzīvotājs, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, tas var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

2019.gada 9.augustā aptauja norisināsies aptaujas dalībnieka atrašanās vietā, ja no 2019.gada 29.jūlija līdz 2019.gada 8.augustam būs saņemts iesniegums Raunas novada domē un aptaujas organizēšanas vietās ar lūgumu veselības stāvokļa dēļ organizēt aptauju aptaujas dalībnieka atrašanās vietā Raunas novadā.

Domājot par nākotni mēs radām šodienu!

Lai katram no mums savu izvēli būtu vieglāk veikt pirms aptaujas iesakam:

  • aplūkot plānoto novadu profilus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā vai novada mājas lapā http://www.rauna.lv/pasvaldiba/administrativi-teritoriala-reforma;
  • 2019. gada 25. jūlijā Raunas pagasta aktu zālē,  Dīķa ielā 6, plkst. 17.30 apmeklēt tikšanos ar Cēsu un Smiltenes novadu pārstāvjiem, lai katrs varētu uzdot sev interesējošos jautājumus, kuri saistīti ar ATR, un cerams, rastu arī atbildes.

 

Raunas novada dome
      Atpakaļ