Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
08.12.2014


Lauku uzņēmējiem:


*Konference „Latvijas piensaimniecība kā konkurētspējīga tautsaimniecības nozare”

2014.gada 11.decembrī

Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas 2 st. zālē pl. 9,30 līdz apm. 15,30

Diskusijas par piena nozares attīstības perspektīvām, piena nozares analīze, sadarbības iespējas ar Ķīnu, piena kvotu izpilde Latvijā u,c.

  • Atbalsts pasākumā” Ieguldījumi materiālajos aktīvos”(modernizācija). Projekta iesniegumu pieņemšana no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim. Atbalsts divos apakšpasākumos: ieguldījumi lauku saimniecībām un ieguldījumi pārstrādē.

  • Valdība atbalsta Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas savvaļas dzīvnieku piebarošanā. Noteikumi paredz: barotavas drīkst izvietot vietās kur ir atļauja medīt un rakstiska atļauja, par barotavu novietošanu, no meža īpašnieka.

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ