Aktualitātes


JC aktivitātes
26.11.2014


22 janvāris – „Kafija ar politiķi” Strukturēts dialogs- jaunieši un politiķi diskusiju vadītājs Mareks.
29. janvāris - jauniešu padome devās uz Raunas vidusskolu , lai skolēnus informētu un iepazīstinātu ar JC aktivitātēm gada garumā( prezentācija). Iniciatori - Jauniešu dome.
Lieldienas - sadarbībā ar kultūras darba organizatori Lieldienu pasākums Raunas pagasta iedzīvotājiem.

Lieldienās kopā ar Raunas SAC iemītniekiem. Koncerts, rotaļas, dažādas aktivitātes kopā ar SAC ļaudīm.
Viduslaiku gadatirgus 17. maijs - Aktivitātes viduslaiku gadatirgū bērniem un jauniešiem - organizēja jauniešu dome.
Jūlijs - Velonometne - Rāmkalni. Nometnē piedalījās 15 jaunieši (vecums 14 - 25)
Augusts – Nometne ,, iepazīsti Drustus" kopā ar Drustu jauniešu centru Vecumā no 10 - 13 gadiem) Piedalījās 12 jaunieši.
16. septembris JC 4 gadu jubilejas pasākums - organizēja jauniešu padome. Kopā ar Drustu JC

18. novembra pasākums - ​ar jauniešu piedalīšanos.
30. novembrī Pirmās Adventes pasākums - ar jauniešu domes piedalīšanos - eņģeļu darbnīca visa mēneša garumā visiem jauniešu centrabērniem un jauniešiem

27. decembris - projekts sadarbībā ar Raunas novada domi- ,,Mazo bērnu Ziemassvēki"
27. decembris - Ziemassvētku eglīte Drustu tautas namā kopā ar JC Drusti un JC Rozes.
      Atpakaļ