Vēsture


Raunas vēsture

Laiks rit. Tam līdzi mainās arī apkārtējā vide. Tas, kas agrāk ir bijis, vairs tāds nav. Mazas un lielas vietas pagaist un par to agrāko eksistenci liecina vairs tikai drupas. Taču to nevar teikt par tādu mazu vietu kā Rauna. Izveidojusies nelielas, bet līkumotas upes krastos, tā laika gaitā piedzīvojusi virkni pārmaiņas, kuras ir ietekmējuši tajā notikušie vēsturiskie procesi.

Lasīt vairāk ...


Drustu vēsture

Drustu vārds rakstītos vēstures avotos pirmoreiz minēts 1262. gadā, kad tagadējā pagasta teritorija iekļauta Rīgas bīskapijas Raunas novadā

Lasīt vairāk ...


Ievērojamie Raunas pagasta iedzīvotāji

Jānis Cimze (1814 - 1881), Pēteris Šmits (1869 - 1938), Jūlijs Auškāps (1884 – 1942), Kārlis Krēsliņš ( 1860 – 1929 )

Lasīt vairāk ...