Aktualitātes


Meža demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” notiks seminārs meža īpašniekiem
06.11.2014


Meža demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” notiks seminārs meža īpašniekiem


Mācīs, kā gūt labumu no meža katru gadu


Sestdien, 8. novembrī, plkst. 10:00 meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši” Amatas novada Skujenes pagastā, notiks šī gada pēdējais seminārs par nekailciršu mežsaimniecību un tās pielietojumu praksē. Seminārā saimniecībā būs iespējams praksē aplūkot veiktās cirtes dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs, kā arī tikties ar speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus par likumdošanas aktualitātēm un meža apsaimniekošanas praktiskiem risinājumiem.


„Vilciņu ģimenes interese un griba mainīt savu mežu apsaimniekošanu no kailciršu saimniekošanas uz nepārtrauktu ieguvumu nesošu izlases ciršu mežsaimniecību, kurā bez ikdienas finanšu vajadzībām, tiek domāts arī par apkārtējo ainavu un dabas daudzveidību mežā, bija iemesls izveidot demonstrējumu teritoriju “Kalna Gaviešos”,” skaidro Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis.


Pasaules Dabas Fonda un demonstrējumu saimniecības “Kalna Gavieši” saimnieka Ziedoņa Vilciņa sadarbība attīstījusies turpat jau 15 gadus. Vilciņu ģimene savos vairāk kā 1000 ha meža īpašumu izvēlējusies īstenot meža apsaimniekošanu ar izlases cirtēm un pakāpeniskajam cirtēm, kas pēc saimnieka apsvērumiem ģimenes īpašumos ir ekonomiski piemērotākais saimniekošanas veids. Sākotnēji “Kalna Gaviešu” saimnieks aktīvi apmeklēja Pasaules Dabas Fonda organizētos seminārus par meža apsaimniekošanu. Uzzinātais par iespējām apsaimniekot mežu saprātīgi un ilglaicīgi, ievērojot gan saimniecības ekonomiskās intereses, gan arī dabas aizsardzības prasības, pamudinājis Ziedoni Vilciņu izvēlēties meža apsaimniekošanu neizmantojot kailcirtes.Semināra teorētiskajā daļā prezentācijas par nekailciršu mežsaimniecību sniegs Jānis Rozītis (Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs), Jānis Donis (LVMI Silava) un mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Par meža apsaimniekošanas praksi “Kalna Gaviešu” īpašumos, darbu plānošanu, mežizstrādes darbu organizāciju mežā stāstīs demonstrējuma teritorijas īpašnieks Ziedonis Vilciņš.

Visi meža īpašnieki, kuri vēlās klātienē aplūkot un uzzināt par nekailciršu mežsaimniecības praksi, aicināti pieteikties Pasaules Dabas Fondā, zvanot uz telefona numuru 67505640 vai rakstot uz info@pdf.lv. Seminārs ir bezmaksas.


Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.Vairāk informācijas:


Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs, Mob.: 26420153 Tel: 67505640, E-pasts jrozitis@pdf.lv


Arta Mellupe, Projekta komunikācijas vadītāja, Tel.: 67505640, E-pasts amellupe@pdf.lv


Elza Seržante, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Tel.: 67505646, E-pasts eserzante@pdf.lv
      Atpakaļ