Aktualitātes


Drustu pamatskola aicina 2013. gada 8.oktobrī plkst. 11.00
26.09.2013


       Raunas novada iedzīvotājus apmeklēt SFL projekta „ Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros organizēto pasākumu, tādejādi veicinot pilsoniskās apziņas aktīvās pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanos, pārvarot atsvešinātību no valsts un pašvaldības institūcijām, uzturot dialogu starp audžuģimenēm un vietējo sabiedrību aktuālu problēmu risināšanā vietējā kopienā. Ar šī pasākuma palīdzību tiktu stiprināta sadarbība starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Iepazīstoties ar atsevišķu audžuģimeņu un organizāciju pieredzi un veiksmes stāstiem, izdotos ieinteresēt sabiedrību šī aktuālā jautājuma risināšanā, atbalsta sniegšanā, līdzcilvēku stiprināšanā. Konferences gaitā saņemsiet jaunāko informāciju par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā. Tādejādi visiem kopā varbūt izdotos paplašināt audžuģimeņu loku Raunas novadā, stiprināt esošās audžuģimenes, kā arī celt vietējo iedzīvotāju pašapziņu un ticību saviem spēkiem. Apmeklējot konferenci,  saņemsiet atbalstu un padomus, lai paši varētu uzsākt dibināt audžuģimenes, stiprinot lauku kopienas iedzīvotāju vēlmi palīdzēt , atbalstīt.

Mīļi gaidīsim skolā!

Skolas direktore Aida Vašile

      Atpakaļ