Aktualitātes


58341

„Zaļā josta” izsludina rakstu konkursu par atkritumu apsaimniekošanas tēmu „Zaļā ziņa” vecāko klašu skolēniem
19.09.2013


Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums „Zaļā josta” izsludina žurnālistikas rakstu konkursu „Zaļā ziņa”. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas skolu 9.-12. klašu audzēkņi, sagatavojot interesantu žurnālistikas publikāciju par kādu no aktuālākajām atkritumu apsaimniekošanas tēmām. Labāko darbu autori saņems sportiskas balvas, kā arī labākie darbi tiks publiskoti EKO medijā.

Konkurss „Zaļā ziņa” tiek rīkots ar mērķi motivēt Latvijas skolu jauniešus padziļināti interesēties par vides saudzēšanas un ekoloģijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, lai pašu spēkiem sagatavotu interesantu un unikālu ziņu par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Piedaloties konkursā, skolēniem ir iespēja pilnveidot savas rakstniecības iemaņas, kā arī atmodināt sevī vides žurnālistu. Visi konkursa noteikumiem atbilstošie darbi tiks publicēti EKO medijā „Tīrai Latvijai”, bet uzvarētāja darbs būs lasāms zaļā dzīvesveida žurnālā „Vides Vēstis”.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu 9.-12. klašu audzēkņi. Viņu uzdevums ir individuāli izstrādāt žurnālistikas rakstu par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču, bīstamo atkritumu, pārtikas atkritumu un citu atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm – jaunākajām tehnoloģijām, atklājumiem utt., kā arī paši bērni tiek motivēti rakstā dokumentēt pašu veiktos eksperimentus, pētījumus, sniegt reportāžas no nozares pasākumiem. Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2013. gada 25. oktobrim, nosūtot konkursa darbus uz e-pasta adresi laima.kublina@zalajosta.lv.

Konkursa noslēgumā visus iesniegtos darbus vērtēs žūrija, tajā skaitā arī zaļā dzīvesveida žurnāla „Vides Vēstis” galvenā redaktore Anitra Tooma, nosakot godalgoto vietu ieguvējus. Konkursa uzvarētāji saņems dāvanu kartes no sporta preču veikala „Sportland”, savukārt pats labākais raksts tiks publicēts žurnālā „Vides Vēstis”.

„Gatavojot rakstveida informāciju par atkritumu apsaimniekošanas tēmu, skolēniem būs jāiedziļinās apsaimniekošanas procesa būtībā, jāseko līdzi jaunumiem un jāsaprot, kas no tā visa varētu būt saistošs citiem lasītājiem,” par konkursa nozīmi stāsta organizatoru pārstāve Laima Kubliņa. „Tādējādi skolēni paši būs motivēti paplašināt savas zināšanas par atkritumu apsaimniekošanu, vākt informāciju un analizēt to, kā arī pašu spēkiem veikt dažādus eksperimentus un novērojumus, par kuriem pavēstīt sabiedrībai. „Zaļā josta” ar konkursa starpniecību vēlas izprast skolēnu zināšanu līmeni par atkritumu apsaimniekošanu un palīdzēt aktualizēt plašākai sabiedrībai skolēnu veidotās ziņas un veiktos pētījumus.”

„Zaļā josta” izsaka pateicību konkursa atbalstītājiem – EKO medijam „Tīrai Latvijai”, sporta preču veikalu tīklam „Sportland” un zaļā dzīvesveida žurnālam „Vides Vēstis”. 

Papildu informācija:

Laima Kubliņa, SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja

Tālr.: 67808294, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

 

Rakstu konkurss „Zaļā ziņa”

1.Organizētājs

1.1. Rakstu konkursu „Zaļā ziņa” (turpmāk tekstā Konkurss) organizē SIA „Zaļā josta”, Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004.

1.2. Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Laima Kubliņa, SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja, tālr.: 67808294, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv.

2.Atbalstītāji

2.1. Konkursa atbalstītājs ir žurnāls „Vides Vēstis” un sporta preču veikalu tīkls „Sportland”.

2.2.Konkursa informatīvais atbalstītājs ir EKO medijs „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv

3.Izsludināšanas kārtība

3.1. Konkurss tiek izsludināts 2013.gada 16. septembrī.

3.2. Konkursa nolikums Konkursa izsludināšanas dienā tiek publicēts SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv un EKO medijā „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv.

3.3. Konkursu izsludina, elektroniski nosūtot Konkursa nolikumu un uzaicinājuma vēstuli uz e-pastu visām Latvijas vispārizglītojošām mācību iestādēm.

4.Konkursa mērķis:

4.1.Konkursa mērķis ir motivēt Latvijas skolu jauniešus padziļināti interesēties par vides saudzēšanas un ekoloģijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, lai pašu spēkiem sagatavotu interesantu un unikālu ziņu par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

5.Konkursa dalībnieki

5.1. Konkursam aicināti pieteikties Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu 9.-12. klašu audzēkņi.

5.2. Katrs dalībnieks konkursā piedalās individuāli, izstrādājot Konkursam piesakāmo darbu paša spēkiem.

6.Konkursa uzdevums un darba prasības

6.1. Konkursa dalībnieku uzdevums ir izveidot žurnālistikas publikāciju (turpmāk tekstā Raksts), kurā būtu interesantā veidā atspoguļots kāds ar atkritumiem (izlietotā iepakojuma atkritumi, videi kaitīgu preču atkritumi, nolietotas elektroiekārtas, pārtikas atkritumi, bīstamie atkritumi u.c.) saistīts jautājums vienā no sekojošām rubrikām:

~  Jaunākās tehnoloģijas;

~  Atklājumi;

~  Situācijas novērtējums / monitorings;

~  Eksperiments / pētījums;

~  Pasākuma reportāža.

6.2. Raksta apjoms ir līdz 5000 rakstzīmēm (ieskaitot atstarpes). Raksts tiek sagatavots latviešu valodā Word dokumenta formātā, šrifts Times New Roman, burtu izmērs 12 pt.

6.3. Rakstam jāpievieno virsraksts. Virsraksta apjoms līdz 150 rakstzīmēm (ieskaitot atstarpes).

6.4. Rakstam tiek pievienots viens vai vairāki ilustratīvi materiāli (attēli, shēmas, grafiki, tabulas u.c.), kas sniedz lasītājam padziļinātu izpratni par Raksta saturu. Visiem ilustratīvajiem materiāliem jāpievieno atsauces par to autoru vai pirmavotu.

6.5. Izveidoto Rakstu dalībnieki nosūta uz Konkursa rīkotāja e-pastu laima.kublina@zalajosta.lv, tam pievienojot sekojošu informāciju par Konkursa dalībnieku:

~  Vārds;

~  Uzvārds;

~  Pārstāvētā vecuma grupa;

~  Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);

~  Raksta rubrika.

6.6. Iesniedzamā Raksta kopējais apjoms (tajā skaitā ilustratīvi materiāli), kas tiek iesūtīts e-pasta formā, nedrīkst pārsniegt 10 MB.

7.Konkursa norises termiņi

7.1. Konkurss norisinās no 2013.gada 16. septembra līdz 2013. gada 6. novembrim.

7.2. Konkursam Raksts ar virsrakstu, ilustratīvajiem materiāliem un informāciju par Raksta autoru Konkursa dalībniekiem jāiesniedz līdz 2013.gada 25. oktobrim, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi laima.kublina@zalajosta.lv.

7.3. No 2013.gada 28. oktobra līdz 2013.gada 5. novembrim Konkursa darbus vērtēs žūrija, nosakot Konkursa uzvarētājus.

7.4. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 2013.gada 6. novembrī.

8.Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana

8.1. Visi iesniegtie Raksti tiks vērtēti atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

~  Vai Raksts atbilst Konkursa mērķim un uzdevumam;

~  Vai un cik lielā mērā ir ievērotas Konkursa nolikumā norādītās darba prasības;

~  Vai Raksts ir aktuāls, saistošs un oriģināls;

~  Vai Raksts ir sagatavots gramatiski korekti un atbilstoši žurnālistikas prasībām;

~  Vai raksts motivē lasītājus interesēties par ekoloģiju.

8.2. Visus Konkursam pieteiktos Radošos darbus izvērtēs žūrija, ko veidos SIA „Zaļā josta” kolektīva pārstāvis, EKO medija „Tīrai Latvijai” pārstāvis un žurnāla „Vides Vēstis” galvenā redaktore Anitra Tooma.

8.3. Konkursa ietvaros tiks noteikti pirmo triju vietu ieguvēji atbilstoši žūrijas vērtējumam. Konkursa uzvarētājus noteiks žūrija.

9.Konkursa rezultātu paziņošana

9.1. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks publicēti 2013.gada 6. novembrī SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv, EKO medijā „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv.

9.2. Konkursa uzvarētāji par saviem sasniegumiem tiks informēti personiski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru nedēļas laikā pēc konkursa rezultātu oficiālas paziņošanas.

10.Balvas

10.1. Visus Konkursa prasībām atbilstošos Rakstus pēc Konkursa noslēguma publicēs EKO medijā „Tīrai Latvijai”.

10.2. Konkursa balvu fonds ir:

1. vieta – „Sportland” dāvanu karte 70 Ls vērtībā;

2. vieta – „Sportland” dāvanu karte 50 Ls vērtībā;

3. vieta – „Sportland” dāvanu karte 30 Ls vērtībā.

10.3. Konkursa uzvarētāja Raksts tiks publicēts žurnāla „Vides Vēstis” 2013. gada ziemas numurā.

10.4.Visi godalgoto vietu ieguvēji saņems žurnāla „Vides Vēstis” jaunāko numuru.

10.5.Par balvu saņemšanu Konkursa uzvarētāji tiks informēti individuāli.

      Atpakaļ