Aktualitātes


Zemkopības ministrija(ZM) izsludina konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2014”.
09.09.2014


Zemkopības ministrija(ZM) izsludina konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2014”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. Konkursa mērķis ir iepazīt koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu un pievērst jauniešu uzmanību koka izmantošanai. Konkursa darbs jāiesniedz līdz 2014. gada 3.oktobrim pl. 15,oo Konkursa nolikums pieejams ZM mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā – meža nozare, tel. 67027553

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē mācīties gribošus jauniešus apgūt profesiju vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Mācības ir bez maksas- maksā stipendiju 115 eiro , mācību ilgums 1 līdz 1,5 gadiem. 32 Latvijas pilsētās šoruden gatavas uzņemt audzēkņus. Vairāk informācija www.viaa.gov.lv sadaļā VIAA īstenotie projekti un dati par programmām- www.niid.lv , tālr. 29480589

Pārtikas un veterinārais dienests(PVD) ziņo: turpmāk būs jāveic analīzes pašpatēriņā lietojamai cūkgaļai. Lai veicinātu „pelēkā tirgus”mazināšanos, jāparedz nokauto dzīvnieku gaļas uzskaite un izsekojamība gaļas produktu tirgošanai mājas apstākļos. Informācija par likumprojektu- MK mājaslapā. Informācijā par Āfrikas cūku mēri vēl ziņojumi turpinās ka Latvijā konstatēti jauni saslimšanas gadījumi. Cūku turētājiem turpināt ievērot bioloģiskās drošības principus.Ar 1.09 LDC ir iespējams iesniegt elektroniski datus arī par pašpatēriņa cūkām

Valsts atbalstīs piena šķirņu ganāmpulkus lai mazinātu Krievijas Federācijas noteiktā preču importa aizlieguma radītos zaudējumus. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju iesniegtajiem sarakstiem(līdz 1.10.) izmaksās (apm.46 eiro par govi) piena ražotājiem.


Raunas novada lauksaimniecības konsultante Astrīda Paurniete
      Atpakaļ