Aktualitātes


Realizēts projekts ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Raunas novada domes vajadzībām”
29.08.2014


 

 ""

 

Realizēts projekts ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Raunas novada domes vajadzībām”

Mērķis: 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties automobili, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas – elektromobili.  

Īstenošanas laiks:

30.06.2014. - 30.12.2014.

Rezultāti:

Iegādāts vidi saudzējošs transporta līdzeklis – elektromobilis Raunas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai (elektromobiļa iegāde 21.08.2014.).

Izmaksas:

Kopējā summa 27 700,00 EUR

KPFI finansējums 18500,00 EUR
      Atpakaļ