Aktualitātes


Rīgas un Vidzemes reģiona apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu
05.02.2013


Rīgas un Vidzemes reģiona apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu

„Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”

2013.gada 21.-23.februāris (norises vieta – Rāmavas Depkina muiža, Ķekavas novads)

VAI

2013.gada 14.-16.marts (norises vieta – viesu nams „Laso”, Priekuļu novads)

Aicinām Rīgas un Vidzemes reģiona jaunatnes darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni” – izvēlieties sev ērtāko norises laiku un vietu Rīgā vai Vidzemē!

Apmācību mērķis:

Veicināt izpratni par koučinga (coaching) pieejas pielietojamību darbā ar jaunatni.

Koučings darbā ar jaunatni – atbalsta sistēmas un vides radīšana, īstenošana un uzturēšana jauniešu aktīvai līdzdalībai, radošuma, uzņēmīguma un iniciatīvu realizēšanai.

Apmācību uzdevumi:

1.       Dot iespēju dalībniekiem izprast savu darba un atbalsta mērķi, stilu un veidu;

2.       Sniegt izpratni par koučinga būtību, filozofiju un pieeju;

3.       Identificēt koučinga pielietojamību darbā ar jaunatni;

4.       Dot ieskatu koučinga pamatinstrumentos un uzlabot dalībnieku kompetences īstenot koučinga pieeju un instrumentus darbā ar jaunatni;

5.       Izveidot dalībnieku koučinga atbalsta sistēmas.

Dalībnieku profils:

Katrā apmācībā - 22 Rīgas un Vidzemes reģiona jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

Dalībniekiem jābūt gataviem pēc apmācības īstenot koučinga praksi (laika periodā līdz 2013.gada jūnija beigām), pēc kuras dalībnieki tiks aicināti uz apmācību 2.daļu (2013.gada 27.-29.jūnijā, Rīgas tuvumā), lai dalītos pieredzē ar citu reģionu pārstāvjiem, pilnveidotu koučinga darbā ar jaunatni pielietošanas prasmes, veidotu ilgtermiņa plānu un stratēģijas par koučinga pielietošanu savā ikdienas darbā.

Apmācības vadīs:   

Rīgas reģionā, 21.-23.februārī - Sintija Lase un Māris Resnis

Vidzemes reģionā, 14.-16.martā -Santa Krastiņa un Māris Resnis

 

Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus un dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no apmācību vietu.

Pieteikuma anketu līdz 2013.gada 11.februārimlūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013.gada 14.februārim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet - Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasta adrese: ginta.salmina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

      Atpakaļ