Aktualitātes


Vidzemes pašvaldību pārstāvji diskutēs par pakalpojumu pieejamību reģionā
14.05.2014


 

Vidzemes pašvaldību pārstāvji diskutēs par pakalpojumu pieejamību reģionā.

15. maijā Vidzemes plānošanas reģions rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē”, norisināsies Smiltenes kultūras centrā un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti. Darba grupas galvenā tēma būs pakalpojumu pieejamība un vajadzības reģionā saistībā ar apdzīvojuma struktūru un Reģionālās attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu grozu.

Darba grupā „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē” plānots plaši diskutēt par visa veida pakalpojumiem, tai skaitā, izglītības, kultūras, veselības un sociālajiem pakalpojumiem, un IKT kā instrumentu attālinātā darba iespējām reģionā. Tiks apskatīts arī būtiskais jautājums par lauku-pilsētu partnerību pakalpojumu jomā.

Līdz šim savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Apes, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Naukšēnu, Raunas, Smiltenes un Strenču, Varakļānu novada, kā arī no Valmieras pilsētas.

Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas:

  1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā;

  2. LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā;

  3. TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā;

  4. PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē;

  5. PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Plašāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit.

Papildus informācija: Krišjānis Veitners, Reģionālās plānošanas eksperts, Tālr.: 64116007, E-pasts: krisjanis.veitners@vidzeme.lvwww.vidzeme.lv  


      Atpakaļ