Aktualitātes


Par domes deputātu un darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem
13.05.2014


Par domes deputātu un darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem.

Raunas novada dome aicina novada iedzīvotājus uz tikšanos ar Raunas novada domes deputātiem un darbiniekiem š.g. 28.maijā plkst.17.00 Drustu tautas namā.
      Atpakaļ