Aktualitātes


VĒLREIZ PAR AKTUĀLO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
21.11.2012


      2012.gada 1.oktobrī stājas spēkā „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” (NAP), kas attiecināms uz daudziem nodokļu veidiem, tai skaitā arī uz nekustamā īpašuma nodokli, kuru administrē pašvaldība. Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu.

      Raunas novada dome ir pieņēmusi Saistošos noteikumus Nr. 28 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem” . (Sīkāka informācija oktobra mēneša ,,Raunas un Drustu Vēstis”).

     Darām zināmu, ka pašvaldībā var pieteikties tie nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātāji, kuriem ir NĪN parādi Raunas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas fiksēti uz 2011.gada 1.septembri, un nav nomaksāti līdz 2012.gada 1.oktobrim.

     Pieteikties nodokļa atbalsta pasākumam var līdz 2012.gada 31.decembrim. Likums paredz, ka NAP maksāšanas atbalsta termiņš var tikt pagarināts līdz 60 mēnešiem, bet viena mēneša maksājums nedrīkst būt mazāks par 50.00 latiem. Ikmēneša maksājuma summa būs atkarīga no pamatparāda summas. Piemēram, ja nodokļu maksātājam ir 300 latu pamatparāds, kas būtu attiecināms uz NAP un 150 latu nokavējuma nauda, tad pamatparāds būtu jānomaksā 6 mēnešu laikā. Pēc pamatparāda pilnīgas nomaksas tiks pieņemts lēmums par 150 latu nokavējuma naudas dzēšanu. Jāmaksā arī maksājumi, kas ir uzkrājušies pēc 2011.gada 1.septembra un, protams, arī tekošie 2012.gada maksājumi.

     Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām izmantot izdevību un pieteikties NAP, aizpildot iesnieguma veidlapu Raunas novada pašvaldībā, Vidzemes ielā 2, Raunā, pie nodokļu speciālista Jāņa Rusova (pieņemšanas laiki pirmdien, ceturtdien no plkst. 8:00–13:00 14:00–17:00) vai Drustu pagasta pārvaldē pie attīstības nodaļas speciālistes Dainas Kļaviņas (pieņemšanas laiki, darba dienās no plkst. 8:30-13:00  13:30–17:00), līdz 2012.gada 31.decembrim visus tos nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem izveidojušies parādi ar samaksas termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim, un kuri līdz 2012.gada 1.oktobrim tos nebūs nomaksājuši. Katrs nodokļa maksātājs konkrētu informāciju par NAP summām un par to, vai viņš ir NAP pretendents, var saņemt, zvanot pa tālruni 64129710, 27841568 vai rakstot uz e-pastu drusti@e-apollo.lv . Šī informācija ir pieejama arī portālā www.epakalpojumi.lv, kur ir iespēja aizpildīt vajadzīgo iesniegumu.

      Atpakaļ