Aktualitātes


Tautas nobalsošanas 2012.gada 18.februāra rezultāti novadā
20.02.2012


Tautas nobalsošanas 2012.gada 18.februāra rezultāti novadā

Drustu iecirknī

Raunas iecirknī

Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PRET”

531

1527

Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PAR”

6

20

Balsošanas zīmes, kurās vēlētāja griba nav saprotama

0

2

       

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Slaidiņa

      Atpakaļ