Aktualitātes


E-vides mērījums: puse izvēlas elektronisku dzīvesvietas deklarēšanu
21.05.2015


E-vides mērījums: puse izvēlas elektronisku dzīvesvietas deklarēšanu

Elektronisku dzīvesvietas deklarēšanu izvēlas puse no visiem pakalpojuma lietotājiem Latvijā, liecina e-vides mērījums „Latvijas e-indekss”. Pašvaldību sniegtā informācija par to nodrošinātajām e-iespējām parāda, ka vidēji vienas pašvaldības mājaslapā ir pieejamas 14 ar tās sniegtajiem pakalpojumiem saistītu veidlapu sagataves un 20 pakalpojumu apraksti.

Saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem atsevišķās pašvaldībās liels iedzīvotāju īpatsvars savu dzīvesvietu deklarē elektroniski: Tukuma novadā – 95%, Ventspils novadā – 86%, Burtnieku novadā – 72%. Lielākais iedzīvotāju īpatsvars, kas savu dzīvesvietu izvēlas deklarēt elektroniski, ir lielajos novados ar vairāk nekā 7000 iedzīvotāju, kur vairāk nekā puse izvēlas elektronizētu procesu. Republikas nozīmes pilsētās elektroniski deklarējas 44%, savukārt mazo novadu grupā katrs trešais no visiem šī pakalpojuma lietotājiem izmanto mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

”Iedzīvotāju un uzņēmēju saziņa ar pašvaldībām šodien notiek ne tikai ar oficiālo dokumentu starpniecību, bet arī, piemēram, e-pastiem. Mērījums parāda, ka trešdaļai pašvaldību ir ieviests standarts normatīvo aktu prasībām neatbilstošu elektronisko pieprasījumu apstrādei. Turklāt interesanti, ka pašvaldību noteiktais atbildes sniegšanas laiks šādiem pieprasījumiem svārstās no vienas dienas līdz mēnesim,” akcentē Latvijas pašvaldību e-indeksa iniciatora Lattelecom Biznesa klientu daļas direktore Elīna Abika. „Visātrāk – vienas darba dienas laikā – atbildi uz e-pasta jautājumu varam gaidīt no Valmieras pilsētas, Dobeles, Aizputes, Jaunjelgavas un Skrundas novada domes pārstāvjiem.”

Lielākais pašvaldības mājaslapā pieejamo ar tās sniegtajiem pakalpojumiem saistīto veidlapu sagatavju, kas atvieglo un paātrina saziņu ar pašvaldību, skaits ir Jūrmalas pilsētas (155 veidlapas) Salaspils (141), Salacgrīvas (100), Jelgavas (88) un Vecpiebalgas (62) novadu pašvaldībām. Kopumā 8 pašvaldībām ir vairāk par 50 veidlapu sagatavēm. Savukārt 14 pašvaldības atzīst, ka to mājaslapā nav nevienas veidlapu sagataves un 18 pašvaldību mājaslapās nav tās sniegto pakalpojumu aprakstu.

Latvijas pašvaldību e-indeksa izstrādei informācija pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar citu pieejamo faktoloģisko informāciju. Latvijas pašvaldību e-indeksu Lattelecom vadībā izstrādā partneru – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – pārstāvju darba grupa. Savukārt metodika un indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, datu ieguvi veicot 2014. gada septembrī un oktobrī.

Tā kā dažādām pašvaldībām ir atšķirīgi resursi e-vides pilnveidošanai, Latvijas pašvaldību e-indeksa rezultāti, tiek apskatīti trīs grupās: republikas nozīmes pilsētas, lielie novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un mazie novadi ar iedzīvotāju skaitu mazāku par 7000.

Pilni „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti un prezentācijas fails lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati.

Papildu informācijai

Zanda Šadre

Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: 67053958 / 29120742

E-pasts: zanda.sadre@lattelecom.lv

www.twitter.com/eIndekss // www.facebook.com/Latvijaseindekss // www.draugiem.lv/latvijaseindekss

www.eindekss.lv
      Atpakaļ