Aktualitātes


Zemnieku- lauku uzņēmēju zināšanai
16.01.2013


                      ES ELFLA un lauku attīstības programmas pasākumi :

28.01.2013. sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Tūristu aktivitāšu veicināšana”. Šim pasākumam ir pieteikšanās uz Kredīta fonda aizdevumu.

Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos :

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”

„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Zivsaimniecības  pasākumi ražošanā- pārstrādē.

Lauku attīstības programmas pasākumam ”Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiksno 2013.gada 8.februāra līdz  2013.gada 11.martam. (ierīkot vai atjaunot meliorācijas sistēmas)

Lauku  attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma ”Agrovides maksājumi”

apakšpasākumā  „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” pieteikumus pieņems līdz 2013.gada 1.maijam. Pieteikums jānosūta ar atzīmi „BVZ noteikšanai”(Republikas laukums 2, Rīga,LV-1981).

Janvāra mēnesī Datu centram jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulkā (par savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem, mājputniem, akvakultūru un bitēm).Veidlapas ir internetā-  www.lad.gov.lv

Raunas novada lauksamniecības konsultante               

                                                            Astrīda Paurniete  tel. 28381057

      Atpakaļ