Aktualitātes


Jauna ZAAO iniciatīva uzņēmumiem un iestādēm – BEZMAKSAS šķiroto atkritumu savākšana
04.07.2011


  Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, taupītu dabas resursus un šajā saspringtajā laikā sniegtu papildus atbalstu uzņēmējiem un iestādēm, no šī gada 1.jūlija SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) šķirotos atkritumus savāks un izvedīs bez maksas.

 Uzskatām, ka, ieviešot izmaiņas šķiroto atkritumu apsaimniekošanā un savākšanā, veicināsim uzņēmēju motivāciju šķirot atkritumus un arī turpmāk sekmīgi sadarboties ar ZAAO, jo izlietotos iepakojamos materiālus varam pārstrādāt un izmantot atkārtoti, līdz ar to ietaupīt dabas resursus, kuru patēriņš mūsu ikdienā ir pietiekami apjomīgs.

 ZAAO ir pārliecināts, ka šāds atbalsts uzņēmumiem un institūcijām pievērsīs plašāku uzmanību atkritumu šķirošanas problemātikai, lai kopīgi ne tikai popularizētu atkritumu šķirošanas un to pārstrādes nozīmību, bet arī praktiski savāktu lielāku atkritumu apjomu un sakārtotu vidi mums līdzās.

 Ņemot vērā, ka pozitīvi vērtē līdzšinējo sadarbību ar uzņēmumiem un iestādēm, aicinām arī turpmāk izmantot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un būt atbildīgiem pret vidi, jo Jūsu sašķirotie atkritumi tiek pārstrādāti atkārtotai izmantošanai, taupot dabas resursus.

 Atgādinām, ka līgumus par atkritumu apsaimniekošanu iespējams noslēgt ZAAO birojos Valmierā, Cēsīs un Limbažos, kā arī aizpildot līguma pieteikuma veidlapu www.zaao.lv. Jautājumu gadījumā sazinieties ar ZAAO pa tālruni 64281250.

 Lai uzzinātu vairāk informācijas par ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām ieskatīties uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. Seko mums arī mikroblogā twitter.com profilā zaao_lv.

Apkārtējās vides sakopšana ir mūsu rokās, tādēļ

Sakopsim vidi kopā!

 

Ingrīda Gubernatorova

SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja

    
      Atpakaļ