Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 15 2013.gada 27.decembrī DARBA KĀRTĪBA
27.12.2013


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas E.Zurģes ziņojums par paveikto darbu.
 2. Iesniegumu izskatīšana:
  2.1 Par apdzīvojamo platību I.R.
  2.2 Par apdzīvojamo platību M.B.
  2.3 Par jurista palīga S.K. iesniegumu.
  2.4 Par nosaukuma un adreses piešķiršanu jaunbūvei.
  2.5 Par nosaukuma un adreses maiņu.
 3. Par dalību „Innovation Circle Network”.
 4. Par Raunas novada domes priekšsēdētājas un deputātu atlīdzības noteikšanu.
 5. Par zemes nomas maksas parādu dzēšanu.
 6. Par nodokļa parādu dzēšanu par kopējo summu līdz 10.00 Ls, ja pamatparāda summa vecāka par 3 gadiem un ja personai iepriekš nav uzsākta parāda piedziņa.
 7. Par nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu un 90 procentu soda naudas, ja tāda ir aprēķināta, dzēšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu maksātnespējas gadījumā.
 9. Par Raunas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam gala redakcijas atzinumu.
 10. Par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam apstiprināšanu.
 11. Par grozījumiem noteikumos Nr.3 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam“.
 12. Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam.      Atpakaļ