Aktualitātes


Attīstīt- paplašināt- stādīt augļu dārzu savā saimniecībā vai plāno izveidot saimniecību - iespējas rakstīt projektus.
03.12.2013


Attīstīt- paplašināt- stādīt augļu dārzu  savā saimniecībā vai plāno izveidot saimniecību - iespējas rakstīt projektus.

 Pasākumā aktivitātei „Tūrisma pakalpojuma dažādošana”  Atbalstāmas darbības : peldvietu labiekārtošana- atpūtas taku, tiltiņu izveide, rotaļlaukumi, sporta laukumi, apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana, tualetes, pamatlīdzekļi u.c. Iesniegt no 02.01.14. līdz 31.01.2014., sīkāk www.lad.gov.lv

Būs atbalsts zušu ielaišanai Latvijas ūdenstilpnēs. ES Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” projekta pieņemšana notiks  no š.g. 2. decembra līdz 2. janvārim 2014., sīkāk www.lad.gov.lv

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu. Rīcība- Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. Plānotās darbības: iekārtas, aprīkojums, tehnika lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas ierīkošana, uzstādīšana. Sīkāk www.partneriba.lv

Priekuļu Agrocentrā  seminārs 5. decembrī plkst.10:00, tēma: Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana- kvalitatīvas produkcijas ražošanas priekšnoteikumi bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā.

Priekuļos Agrocentrā  seminārs 10. decembrī plkst. 10:00, programmā: Kopējā lauksaimniecības politika 2014.- 2020.- nākošie septiņi gadi. Piedalās „Zemnieku saeimas” pārstāvji  Ilze Meržvinska, Zanda Krūklīte, Mārtiņš Trons. Vēlams pieteikties- tel. 28381477 (Dace Kalniņa)

 

      Astrīda Paurniete

      Atpakaļ