Aktualitātes


Finansiālu atbalstu saņēmušas 17 senioru un 17 māmiņu un ģimeņu atbalsta NVO dažādos Latvijas reģionos
26.11.2013


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) š.g. novembra beigās noslēdz Borisa un Ināras Teterevu fonda NVO atbalstam finansētās programmas „Veselībai un dzīvotpriekam” un „Palīdzēsim māmiņai”.

Projekta īstenošanas laikā no 2011. gada  jūnija līdz 2013. gada novembrim finansiālu atbalstu savām  aktivitātēm ir ieguvušas 17 senioru NVO un 17 māmiņu un ģimeņu atbalsta NVO dažādos Latvijas reģionos.

Programmas „Veselībai un dzīvotpriekam” mērķis bija palīdzēt Latvijas reģionu pensionāru nevalstiskajām organizācijām (biedrībām), kas īsteno pasākumus pensionāru veselības aprūpes uzlabošanā un popularizē aktīvu dzīvesveidu, sniedzot iespēju pensionāriem saņemt nepieciešamo palīdzību un pašiem aktīvi iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē.

Programmas „Palīdzēsim māmiņai” mērķis bija palīdzēt nevalstiskajām organizācijām (māmiņu klubiem, ģimeņu atbalsta centriem, sieviešu organizācijām, bērnu un jauniešu centriem u.c.) Latvijas reģionos, kas īsteno pasākumus, lai sniegtu praktisku atbalstu māmiņām un veicinātu pašpalīdzības pasākumu attīstību vietējās kopienās.

Projektu īstenošanas rezultātā 7 biedrības veica savu telpu remontu, 17 biedrības iegādājās mēbeles un aprīkojumu, lai varētu veikt aktivitātes uzlabotā un labiekārtotā vidē. 9 biedrības iegādājās datortehniku savas kapacitātes stiprināšanai. Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu tika iegādāti 5 trenažieri, 151 nūjošanas nūju komplekts, 4 tandēmvelosipēdi redzes invalīdiem, 4 biedrības iegādājās vingrošanas piederumus (bumbas, paklājiņus u.c. vingrošanas rīkus).

79 seniori - ansambļu un deju kopu dalībnieki ieguva jaunus tērpus. Izglītojošās nodarbības un lekcijas par bērnu kopšanas un audzināšanas jautājumiem, senioru veselības uzturēšanu un dažādu speciālistu konsultācijas organizēja 16 biedrības.

14 māmiņu biedrības iegādājās attīstošās rotaļlietas, spēles un grāmatas. 

Pateicoties projektu aktivitātēm tika stiprināta biedrību kapacitāte, pilnveidota NVO atpazīstamība pilsētā un novadā, palielinājusies to loma vietējās sabiedrības dzīvē, veicinātas jauno ģimeņu biedrību iniciatīvas un iesaistīšanās kopējos bērnu un vecāku pasākumos.


Sīkāka informācija:

Elita Uzulēna

LKIF Projektu un komunikāciju vadītāja

Mob. 26558082

      Atpakaļ