Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDES NR.14 DARBA KĀRTĪBA
25.11.2013


RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

 Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv

RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 14

2013.gada 27.novembrī

DARBA KĀRTĪBA

1.      Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

2.      Iesniegumu izskatīšana:

2.1         Par sadarbības līguma slēgšanu.

2.2         Par nomas līguma termiņa pagarināšanu.

2.3         Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam.

2.4         Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai, kadastra Nr.42480020090.

3.      Par Goda ģimenes karti – atlaižu un privilēģiju karti daudzbērnu ģimenēm.

4.      Par Raunas novada domes ētikas kodeksu.

5.      Par apdzīvojamās platības piešķiršanu.

6.      Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.1. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.2. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.3. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.4. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.5. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.6. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

6.8. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.9. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.10. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.11. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.12. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.13. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.14. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.15. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.16. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.17. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.18. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.19. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.20. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.21. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.22. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.23. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.24. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.25. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.26. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.27. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.28. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.29. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.30. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.31. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.32. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.33. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.34. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.35. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.36. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.37. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.38. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.39. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.40. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.41. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.42. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.43. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.44. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.45. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.46. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.47. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

6.48. Par nekustamā īpašuma [..] nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

      Atpakaļ