Aktualitātes


2018

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 

Mālpilī ievēlē 4. Jaunsargu pašpārvaldi - par prezidentu tiek ievēlēts Raunēnietis
28.12.2018

Mālpilī norisinājās Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) organizēts seminārs Jaunsargu pašpārvaldei. Semināra noslēgumā notika jaunās, 4. Jaunsargu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās par jauno pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēts jaunsargs Roberts Kokins un par vadītāja vietnieku — jaunsardze Marta Šermukšne

Lasīt vairāk ...


Laimīgu jauno gadu Pagrabiņā!
28.12.2018

Gaidot jauno gadu bija skaidrs, ka vēl daudz var paspēt arī šajā gadā, tāpēc mēs ķērāmies pie darba un jau novembra mēnesī gatavojāmies Adventes tirdziņam, kur tirgojām pašu darinātus rotājumus, dekorus un mīļdāvaniņas, kā mums patika tās saukt

Lasīt vairāk ...


Pirmā Raunas novada jauniešu gada balle
28.12.2018

Aizvadītajā semestrī darbu uzsāka jauna Raunas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes grupa, kuras sastāvā ir seši jaunieši – Roberts Kokins, Gints Broks, Agris Blodziņš, Adrija Apenīte, Anda Ezeriņa un Madara Krūmiņa. Jau no oktobra jaunieši strādā kopā, regulāri tiekoties un veidojot savu un citu skolēnu ikdienu drošāku un košāku

Lasīt vairāk ...


Jaunieši iepazīst skaņu ierakstu studijas maģiju
28.12.2018

Raunas novada bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Raunas vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, Novembrī izsludināja konkursu ikvienam jaunietim - viss kas bija jādara - jāatrod vai jāuzraksta pašam dzejolis, īss stāsts vai novēlējums Raunas novada iedzīvotājiem

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
27.12.2018

Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (izveidota akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” reorganizācijas rezultātā un ir pārņēmusi no akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas

Lasīt vairāk ...


INFORMĀCIJA par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
26.12.2018

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību

Lasīt vairāk ...


Atceļ maksu par riepu, logu stikla un elektrotehnikas nodošanu EKO laukumos
21.12.2018

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu realizācijai. No 2019.gada janvāra privātpersonas 4 nolietotas automašīnu riepas gadā (diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot bez maksas. Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves elektrotehnika

Lasīt vairāk ...


21.decembrī - pirmā jauniešu gada balle, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi!
14.12.2018

Raunas jauniešu centrs un vidusskolas skolēnu pašpārvalde 21.decembrī - pirmā jauniešu gada balle, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi

Lasīt vairāk ...


Pagrabiņa Ziemassvētki
14.12.2018

Pagrabiņa Ziemassvētki 18.decembris plkst. 13:30 izejam no skolas. 18.decembrī dosimies uz pansija Rauna, 19. decembrī, priekos un niekos dalīsimies jauniešu centrā

Lasīt vairāk ...


Divi augstu vērtēti restorānu šefpavāri - Mārtiņš Sirmais un Jānis Siliņš piedāvā noderīgas idejas Vidzemes novada pārtikas ražotājiem
11.12.2018

Viņnedēļ, 28. novembrī, īpašā Vidzemes plānošanas reģiona rīkotā tīklošanās un jaunu kontaktu veidošanas pasākumā Dikļu pils klētī satikās Vidzemes novada uzņēmēji: pārtikas ražotāji un viesmīlības pakalpojumu sniedzēji

Lasīt vairāk ...


Par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem
10.12.2018

Aicina meža īpašniekus izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās

Lasīt vairāk ...


Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Raunas novadā
08.12.2018

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Raunas novadā Ar 2019. gada 1. janvāri tiek noteikti sekojoši tarifi par ūdens un kanalizācijas patēriņu Raunas novadā Par maksas pakalpojumu izcenojumu Raunas novada Drustu kalpos Ar 2019. gada 1. janvari notiks atteikšanās no maksas pakalpojuma - kapa vietas nospraušana, jaunas vietas ierādīšana - Drustu kapos, Drustu pagastā, Raunas novadā, sniegšanas

Lasīt vairāk ...


Ar Raunas novada iedzīvotājiem vēlas tikties 13. Saeimas deputāts Andris Skride
07.12.2018

7.decembrī plkst. 16:30 Raunas bibliotēkā ar Raunas novada iedzīvotājiem vēlas tikties 13. Saeimas deputāts Andris Skride

Lasīt vairāk ...


Sabiedriskais transports un bērnu drošība
07.12.2018

Aicinām iepazīties ar informāciju par bērnu drošību situācijās, kādas var rasties, izmantojot sabiedrisko transportu!

Lasīt vairāk ...


AS “Sadales tīkls” atjauno elektrolīnijas 100 km garumā
07.12.2018

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Amatas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes un Vecpiebalgas novadā, AS "Sadales tīkls" šo novadu teritorijā šogad kopumā atjaunos zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru apakšstacijas

Lasīt vairāk ...


Jauktā kora "Rauna" otrās adventes koncerts Raunas baznīcā. Laipni aicināti klausītāji!
30.11.2018

9. decembrī pēc dievkalpojuma Raunas baznīcā - Jauktā kora "Rauna" otrās adventes koncerts Raunas baznīcā. Laipni aicināti klausītāji!

Lasīt vairāk ...


Rozēs! - RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA Speciāls piedāvājums BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE
30.11.2018

Redzi pārbaudam ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B auto lensmetru. ACU SPIEDIENA MĒRĪŠANA TIKAI 5€ !!!(glaukomos un kataraktas profilaktikai rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā). Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru. IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES

Lasīt vairāk ...


LTRK seminārs „Cilvēka uztveres tipi un uzvedības modeļi”
23.11.2018

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa aicina izmantot iespēju un 5.decembrī plkst. 11:00-14:00 pagūt apmeklēt pēdējās Vidzemes nodaļas organizētās uzņēmēju apmācības šajā gadā!

Lasīt vairāk ...


Aicina izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu
23.11.2018

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz 15.janvārim ir iespēja izteikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo klientu aptaujas anketu

Lasīt vairāk ...


RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA Speciāls piedāvājums BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE
21.11.2018

Redzi pārbaudam ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B auto lensmetru. ACU SPIEDIENA MĒRĪŠANA TIKAI 5€ !!!(glaukomos un kataraktas profilaktikai rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā). Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru. IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 
Arhīvs
2019 (175)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)