Aktualitātes


Programma Jaunatne darbībā
07.09.2012


PIETEIKUMA ANKETA

Limbažu, Alojas, Salacgrīvas un Cēsu reģiona (Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,

Amatas, Līgatnes, Pargaujas, Priekuļu, Raunas, Cēsu, Cesvaines, Valmieras novadu)

jauniešu apmācībām neformālās izglītības ietvaros

(jauniešu iniciatīvas un jauniešu apmaiņas)

"Solis Eiropā"

viesu mājā „PURMAĻI”  (www.draugiem.lv/purmali), Limbažu pagastā, Limbažu novads,

2012.gada 21.-23. septembris

Vārds:                                                       

Uzvārds:

Vecums:

Kontakttālrunis:

E-pasts:

Kontakti ārkārtas gadījumos (tēvs, māte/aizbildnis - vārds, uzvārds, radniecība, kontakttālrunis):

Tava pašreizējā dzīvesvietas adrese:

Tava pašreizējā nodarbošanās:

o Mācos skolā _________________________________________________

o Studēju_____________________________________________________

o Strādāju ____________________________________________________

o Apmeklēju kursus_____________________________________________

o Esmu bez darba ______________________________________________

 o Darbojos organizācijā ________________________________________

o Cits variants_________________________________________________

Ja vēlies – paskaidro sīkāk:

Kādās sabiedriskajās aktivitātēs Tu piedalies vai esi piedalījies/usies?

o Koris o Interešu pulciņi o Sports o Nevalstiska organizācija/brīvprātīgais

o Nekuro Cits variants_______________

Ja vēlies – paskaidro sīkāk:

Īpašas prasības (veselības aprūpe, alerģijas, veģetārs ēdiens u.tml. Ja nelieto kādus produktus, lūdzu, norādi, kurus):

Lūdzam, atbildi uz šiem jautājumiem. Ja nepieciešams, pagarini atbildei paredzēto vietu.

Ko Tu saproti ar vārdu „iniciatīva”, „apmaiņas”?

Tavuprāt, vismuļķīgākā lieta, kas var notikt rakstot projektu?

Vai un kādos projektos/apmācībās/aktivitātēs Tu esi piedalījies/usies pēdējā gada laikā?

Ja Tu rakstītu projektu, kāda varētu būt Tava projekta tēma un kāds nosaukums?

Ka Tu domā, kāpēc tieši Tev būtu jāpiedalās šajās apmācībās?

Kur un kā Tu ieguvi informāciju par apmācībām?

Ar šo apstiprinu, ka piedalīšos apmācībā:

2012.gada 21.-23.septembrī

o Jā     o Nē

Datums:        

Paraksts
Pieteikuma anketu līdz 2012.gada 17.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: centrs_mesnakotnei@inbox.lv

Rezultāti par iespēju piedalīties apmācībā tiks paziņoti līdz 2012.gada 19.septembrim elektroniski.  Vietu skaits ierobežots. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, raksti vai zvani Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novada reģionālā koordinatora kontaktpersonai Sabīnei Namniecei,

tālr.: 26680613, centrs_mesnakotnei@inbox.lv

      Atpakaļ